Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Akadémikusok

rendes tag
Kovács Ferenc
bányászat (földtudomány)
Földtudományok Osztálya
Lakatos István
szénhidrogén-bányászati kémia
Földtudományok Osztálya
Páczelt István
műszaki mechanika, végeselem-módszer
Műszaki Tudományok Osztálya
rendes tag
Pócs Tamás
bryológia, trópusi ökológia, növényföldrajz
Biológiai Tudományok Osztálya
rendes tag
Romsics Ignác
történelemtudomány
Filozófiai és Történettudományok Osztálya
rendes tag
Roósz András
anyagtudomány
Műszaki Tudományok Osztálya
2