Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Elhunyt Prof. Dr. Illés Mária, a MTA MAB Közgazdaságtudományi Szakbizottság elnöke

"Fájó szívvel tudatjuk, hogy Prof. Dr. Illés Mária, a Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézetének professzor emeritája 2023. március 1-jén elhunyt" – tette közzé a Gazdaságtudományi Kar intézete közösségi oldalán.

„Prof. Dr. Illés Mária 2001-ben kezdte meg munkáját a Gazdálkodástani Intézetben. 2001 és 2012 között a Vállalatgazdaságtan Tanszéken tanszékvezető egyetemi tanárként, 2013-tól professzorként, majd 2018-tól váratlan haláláig professzor emeritaként tevékenykedett.

53 éven át tartó felsőoktatási pályafutása során végzett kutatói, oktatói munkája példaértékű. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a vállalatgazdaságtan témakör tantárgyainak - a Vállalatgazdaságtan, Vállalati erőforrásgazdálkodás, Vezetői gazdaságtan, Vezetői számítások, Vállalati költséggazdálkodás, Közszolgáltató vállalatok - kidolgozásában és a kapcsolódó szakok akkreditációjában. Legfontosabb művei alapjául szolgálnak ezen tantárgyak oktatásának. A Vezetői gazdaságtan című munkája a szakma legrangosabb alapművének számít, amellyel 1998-ban az „Év szakkönyve” díjat is kiérdemelte. A könyvhöz kapcsolódó példatára 2009-ben jelent meg. A közszolgáltatások terén zajló átalakulásokhoz, valamint a közszolgáltató vállalatok gazdálkodás-módszertani kérdéseihez kapcsolódó publikációi megteremtették a téma vállalatgazdaságtani szempontú szakirodalmi alapját. Ezen a területen kiemelkedő és úttörő munkája „A közszolgáltató vállalatok gazdasági szabályozása” című könyve. Ehhez kapcsolódóan 2011-ben szintén elkészült egy eseteket és számítási példákat tartalmazó példatár. 2016-ban jelent meg a Vállalati gazdaságtan című könyve, amely újszerű megközelítésben tárgyalja a vállalatgazdaságtan főbb kérdéseit.

Professzor asszony példaértékű hivatástudattal, szenvedéllyel és kivételes pedagógiai érzékkel végezte oktató-nevelő munkáját, meggyökereztetve a szakma iránti alázatot és a precizitásra való törekvést. Szakmai meggyőződését, elveit mindig hűen képviselte. Méltán mondhatjuk, hogy a tudományhoz való hozzáállása, munkatempója példaként szolgál minden doktorandusza és munkatársa számára. Kifinomult humorérzéke, empatikus támogatása, valamint az általa képviselt értékek hiányozni fognak. Professzor asszony halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után. Emlékét szívünkben megőrizzük” – írta a nekrológban a Miskolci Egyetem Gazdálkodástani Intézete.