Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

BOLYAI-NAP MISKOLCON

„25 éves a Bolyai ösztöndíj”


A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 25 éves fennállását ünnepelte az MTA Miskolci Területi Bizottsága 2022. május 13-án a MAB – székházban.
A régióban 25 év alatt  számos kiváló kutató részesült Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban, akik mára már hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő tudóssokká váltak. Akikre méltón lehetünk büszkék.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Tulassay Tivadar akadémikus úr, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke is.

Az ünnepi ülést Kaptay György akadémikus, a  MAB elnöke  nyitotta meg. Beszédében kihangsúlyozta, öröm számára hogy csatlakozhattunk a jubileumi rendezvénysorozathoz, hisz a Bolyai János Kutatási  Ösztöndíj rendszere a 25 év alatt nagy segítséget nyújtott azzal, hogy a PhD fokozattal rendelkező 45 év alatti ifjú kutatók szárnyaljanak. Hozzájárult ahhoz, hogy jobb kutatómunkát végezzenek.
Elnök úr megnyitóját követően Tulassay Tivadar akadémikus úr köszöntötte a megjelent vendégeket. Köszöntőjét Blaise Pascal szavaival kezdte. ”A tudás olyan mint egy gömb. Minél nagyobb a térfogata annál nagyobb a felszíne, amely az ismeretlennel érintkezik.”  Mi kutatók azon igyekszünk, hogy ez a térfogat minél nagyobb legyen. Az utánunk jövőknek pedig azt a feladatot hagyjuk, hogy ezt a felszínt tudják még jobban megfejteni, növelni a térfogatát hogy a következő generációnak kérdéseket, problémákat megoldandó feladatokat adjanak. A kutatásban az a gyönyörű, hogy generációkon keresztül átívelő íve van. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj az Akadémia legnagyobb presztízsű és elismertségű ösztöndíja. Nem csak tehetségkutatás, hanem a legkiválóbbak felmutatása is folyamatosan zajlik. Akadémikus úr megköszönte a jelenlévőknek, hogy megtisztelték ezt az ünnepi rendezvényt, mely a Magyar Tudományos Akadémián kezdődött egy központi rendezvénnyel, majd az összes területi bizottság megszervezte saját Bolyai ünnepségét.

Az ünnepi program bolyai ösztöndíjban részesült kutatók előadásával folytatódott.


Szűcs Péter egyetemi tanár, Miskolci Egyetem:  
 "Hidrogeológiai kutatások Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatásával"

Vojtkó András főiskolai tanár, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem:
"Hosszútávú és komplex botanikai kutatások a Bükkben és az Aggteleki-karszton"

Lengyel György dr. habil, egyetemi docens, Miskolci Egyetem:  
„Az őskőkor kutatásának legújabb eredményei Magyarországon"

Az ünnepi program az előadásokat követően a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar fuvola együttesének  műsorával zárult, mely során az alábbi művek hangzottak el:
J.B.de Boismortier: D-dúr Concerto 5 fuvolára 2-3 tétel
Mozart: Török induló- átirat 7 fuvolára

Kaptay György elnök úr zárszavában  köszönetet mondott Kiss Mihályné Németh Ágnesnek a jubileumi kiadványért,  a jelenlévőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Szavaival méltatta a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj elitkiválsztási rendszerét, melynek kiváló működését az is bizonyítja, hogy az 1998-ban nyert ösztöndíjasok 43,5 %-a  MTA Dr.