Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága 2023. február 21-én megtartotta éves közgyűlését

Az MTA Miskolci Területi Bizottsága 2023. február 21-én tartotta éves közgyűlését.
Kaptay György MAB-elnök bevezetőjét követően a közgyűlés Lamm Vanda, az MTA alelnökének köszöntőjével kezdődött, aki Széchenyi István bölcs idézetével kezdte köszöntőjét.
„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn”

A Magyar Tudományos Akadémia feladata és felelőssége, hogy a múlt ismeretében, a mindenkori jelen kihívásai közepette a legjobb tudományos megközelítés szerint segítse  az egész magyar társadalmat, és a Kárpát medence magyarságát. Ezt az Akadémia a területi bizottságok aktív részvételével közösen tudja csak ellátni. Nagy öröm, hogy a pandémiás időszak után először az elnökség egy-egy tagja jelen van a közgyűléseken. Ez lehetőséget ad egymás megismerésére. Köszönet a MAB tagjainak és munkatársainak, hogy több mint négy évtizede hozzájárulnak a régió társadalmi, szellemi felemelkedéséhez, a régióban folyó tudományos tevékenység segítéséhez.A közgyűlés Kaptay György elnök úr beszámolójával folytatódott, aki az elmúlt esztendő eredményeit ismertette, valamint az idei első félév feladatait határozta meg.
Kihangsúlyozta, öröm volt számunkra, hogy csatlakozhattunk a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj jubileumi rendezvénysorozatához, hisz az Ösztöndíj rendszere a 25 év alatt nagy segítséget nyújtott azzal, hogy a PhD fokozattal rendelkező 45 év alatti ifjú kutatók szárnyaljanak és hozzájárult ahhoz, hogy jobb kutatómunkát végezzenek.
A fiatalok megszólítását évről évre fontos feladatunknak tekintjük. Újra szeretnénk indítani pályázati felhívásunkat a középiskolások számára „A MAB fiatal tudósjelöltje” címmel. A pályázati lehetőséget azoknak a fiataloknak a figyelmébe ajánljuk, akiknek vannak bármely tudományterülettel kapcsolatos jó gondolataik, ötleteik, javaslataik, találmányaik, jövőbe mutató fejlesztési elképzeléseik, amelyek megvalósítása esetén érdemben járulhatnának hozzá az adott tudományterület fejlődéséhez.

A közgyűlés további részében a szakbizottságok elnökei tartották meg éves beszámolóikat, melyekben szó volt a szakbizottságok és a munkabizottságok tevékenységéről. A beszámolók alapján szakbizottságainkról elmondható, hogy igen aktívak.  A beszámolók sorát a MAB Klubok elnökei folytatták (Miskolc, Eger, Gyöngyös, Sárospatak). A klubok szervezésében rendkívül érdekes előadásokkal várták az érdeklődőket.  2022-ben a Tokaj-Hegyalja Egyetem is csatlakozott a MAB klubokhoz. Létrehozták az MTA Teleki József Akadémiai Klubot. Az alakuló ülésre 2022. március 1-én került sor. A klub elnökének Fésűs László, volt pataki diákot, akadémikust kérték fel, az MTA-MAB és MTA-DAB elnökei itt tiszteletbeli társelnökök.

A Közgyűlésen a MAB elnöke ismertette „a tudomány kétnyelvűségére” vonatkozó ajánlásának továbbfejlesztett változatát, amit a MAB közössége 2021 őszén már több körben tárgyalt. A Közgyűlés vita után a korrigált ajánlást nagy többséggel elfogadta, lehetőséget biztosítva a MAB elnökének arra, hogy az ajánlást az MTA 2023. májusi közgyűlése elé terjessze. Ezt követően a MAB elnöke ismertette tudományos illemkódexét, ami a MAB elnökség jóváhagyásával 2023 januárja óta van a MAB honlapján. A Közgyűlés még jelen lévő tagjai rövid vita és értelmezés után nagy többségben „tartózkodás” módon nyilvánítottak véleményt; ezzel feltehetőleg azt jelezték, hogy a kérdésben nem kívánnak állást foglalni, ezért az erről szóló vitát a MAB elnöke lezárta.

A közgyűlést Hanák Zsuzsanna professzor asszony előadása zárta. Előadásának címe:
„Problémák és megoldások, a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás helyzete régiónkban a pszichológus szemszögéből."