Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Állami kitüntetések 2024. március 15-én

A MTA Miskolci Területi Bizottság  tagjai közül:


Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesültek:

Dr. Dávid Mária pszichológus, gyógypedagógus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója, főiskolai tanára; a MTA MAB Pszichológiai Szakbizottság tagja.

Dr. Gréczi-Zsoldos Enikő nyelvész, irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense; a MTA Miskolci Területi Bizottság alelnöke.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adományozták:

Dr. Illésné Dr. Kovács Máriának, a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara dékánjának,  a MTA MAB Nyelv-és Irodalomtudományi Szakbizottság tagjának, egyetemi docensnek a magyar felsőoktatásban és a jövő humánértelmiségének nevelésében betöltött szerepe, különösen a munkaerő-piaci igényekre reflektáló és korszerű struktúrájú képzési centrum kialakítása, illetve a nyelvi hátránnyal küzdő diákok felzárkóztatása terén végzett kiemelkedő munkája, valamint a kutatás és az ismeretterjesztés iránt is elhivatott szakmai tevékenysége elismeréseként.


A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adományozták:

Dr. Dienes Dénes református lelkésznek, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye igazgatójának,  a MTA MAB Vallástudományi Munkabizottság elnökének, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete vezetőjének a Sárospataki Református Kollégium intézményeinek nemzetközileg is elismert szellemi és tudományos központtá alakításában vállalt meghatározó szerepe, valamint az európai és a magyar kora újkor teológiatörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

Dr. Paripás Béla, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara Fizikai és Elektrotechnikai Intézetének volt vezetője, egyetemi tanára, a MTA MAB Matematikai-Fizikai Szakbizottság tagja.


Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetést kapott:


Dr. Miskolczi-Bodnár Péter Pál jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanára felsőoktatás területén végzett négy évtizedes, magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentős tudományos munkája elismeréseként.  A MTA MAB Civilisztikai Tudományi Munkabizottság tagja.



Szívből gratulálunk az elismerésekhez!