Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Teleki József Akadémiai Klub

MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub

Időpont: 2023. május 25. 15:00

Helyszín: Tokaj-Hegyalja Egyetem fszt. 1. terem
(Sárospatak Eötvös u. 7.)


Program:

1. Nyilvános tudományos előadás:
Dr. habil Ugrai János PhD, THE tanszékvezető egyetemi docens:
„A protestáns aranyszabadság ára és haszna".
Iskolázásunk 1781-1860 között: a tiszáninneni református kultúrrégió példája
Felkért hozzászólók:
Prof. Dr. ifj. Barta János, professor emeritus, az MTA doktora, DE BTK
Prof. Dr. Kozma Tamás, professor emeritus, az MTA doktora, DE BTK
Dr. habil. Csorba Dávid DRK Múzeuma, szakigazgató
Prof. Dr. Dienes Dénes SRK Tudományos Gyűjteményei
Dr. Takács Ádám PhD, az ELTE BTK adjunktusa

2. Büfé – kötetlen beszélgetés

Meghívó