Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Múlt - jelen - jövő a neveléstudományok tükrében

A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottság
Pedagógiai Szakbizottsága szervezésében
A Magyar Pedagógiai Társaság Eszterházy Tagozatának, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézetének támogatásával
megrendezésre kerülő


Múlt – jelen - jövő a neveléstudományok tükrében
Konferencia és könyvbemutató

Kihívások és megoldások a XXI. század pedagógiájában

Időpont: 2021. november 12. 10:00 – 15:00

 
Az online esemény elérhetősége (Teams): https://tinyurl.com/fk6wc5hj

 
 

Program:

10.00-10.10    
Köszöntő: Dr. habil. K. Nagy Emese, a Pedagógiai Szakbizottság elnöke

Előadások:

10.10-11.00    
Meghívott előadó: Dr. Trencsényi László a Magyar Pedagógiai Társaság Elnöke: A Magyar Pedagógiai Társaság elmúlt 130 éve, avagy múlt és jövő a pedagógiában

11.00-11.20    
K. Nagy Emese: A pedagógushallgatók felkészítése a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulócsoportok nevelésére, oktatására

11.20-11.40    
Zagyváné Szűcs Ida: A pedagógusok szakmai önértékelése és szakmai énhatékonyságuk forrásai

11.40-12.00    
Borsodi Csilla Noémi: Motivált és motiválatlan tanulói attitűd – és ami mögötte van

12.00-12.20    
Dobosné Földi Brigitta: A tanulók együttműködési szintjeinek meghatározása társas tevékenységek során

12.20-13.00    
Ebédszünet

13.00-13.20    
Petz Tiborné - Pápai Bernadett - Reider József: A mai kor kihívásai, és a rájuk adott válaszok a győri tanítóképzés matematika, informatika és természettudományi oktatásában

13.20-13.40    
Négyesi Péter: Adaptivitást támogató elektronikus tanulási környezet fogalmi keretei a számelmélet speciális témaköreinek tanításában

13.40-14.00    
Tudlik Csilla: A pályaérdeklődés kialakításának fontossága az iskolai munkában

14.00-14.20    
Kiss Zoltán - Csáki István - Bognár József: A fiatal labdarúgók személyiségét és pályafutását befolyásoló tényezők vizsgálata a szülők és az edzők véleményének tükrében

14.20-14.40    
Urbán Péter: A konstruktivista tanuláselmélet és a társadalomtudományi tantárgyak tanítása


14.40-15.15.10    
Könyvbemutató: A gyakorlótól a szakmai fejlesztő iskoláig című kötet bemutatója – Dr. habil. K. Nagy Emese beszélget professzor Dr. Falus Ivánnal a kötet főszerkesztőjével.

15.10-15.15    
Zárszó: Dr. habil. K. Nagy Emese és Zagyváné Dr. Szűcs Ida

Meghívó