Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

Fenntarthatóság, nevelés, művelődés

Fenntarthatóság, nevelés, művelődés

Időpont: 2021. 11.25.


Helyszín: Eszterházy Károly Katolikus Egyetem
(Eger, Eszterházy tér 1., Líceum, 313.)


Program:
•    Megnyitó: Dr. habil. Szűts Zoltán, dékán, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Pedagógiai Kar
•    Szűts Zoltán: Az okoseszközök és a közösségi média térnyerése a közoktatásban. Telefont a táskába, videót a TikTokra?
•    Orgoványi-Gajdos Judit – Zagyváné Szűcs Ida – Gaskó Krisztina: Digitális eszközök a tanórán. Egy nagymintás kutatás eredményei.
•    Homoki Erika: A környezetismeret tantárgy változásai és a fenntarthatóságra nevelés
•    Jakab László: Az „Esélyórák” szerepe az elfogadás/ tolerancia erősítésében általános és középiskolában
•    Zagyváné Szűcs Ida: Az önértékelés szerepe az önszabályozó tanulásban. Egy kutatótanári program bemutatása
•    Mogyorósi Zsolt: Nevelési tartományok, mint az élhető jövő formálói
•    Tengely Adrienn - Simándi Szilvia - Oszlánczi Tímea - Rakusz Márta: A katolikus egyház felnőttkori művelődést támogató tevékenysége
•    Tengely Adrienn: Hitéleti reformgondolatok a Religio és Nevelés folyóiratban az 1840-es években
•    Kovács László: Az egri tanítóképzősök zenei nevelésének pillanatképei az 1940-es évekből
•    Virág Irén: A filantropisták hatása Magyarországon
•    Zárszó: Dr. Virág Irén intézetigazgató, Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Intézet

A rendezvény honlapja: https://uni-eszterhazy.hu/nevelestudomanyiintezet/