Magyar tudományos akadémia

Miskolci területi bizottsága

EMBER ÉS STÍLUS

EMBER ÉS STÍLUS
Konferencia Kemény Gábor emlékére

Időpont: 2021. november 10.

Helyszín: MTA MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér 3.)


9.00: MEGNYITÓ
Illésné Kovács Mária dékán, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
 
1. SZEKCIÓ ELNÖK: Kecskés Judit
9.30: ÁLLANDÓSÁG VAGY VÁLTOZÁS? – KRÚDY GYULA PUBLICISZTIKÁJÁNAK STÍLUSÁRÓL
 Pethő József
9.50: DISZCIPLÍNÁK AZ IRODALOM- ÉS A NYELVTUDOMÁNY HATÁRTERÜLETÉN –
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A PRAGMAFILOLÓGIÁRA
 Gréczi-Zsoldos Enikő
10.10: A STILISZTIKAI ELEMEK FORDÍTHATÓSÁGÁRÓL
 Kappanyos András
 
10.30: VITA
11.00: KÁVÉSZÜNET
.SZEKCIÓ ELNÖK: Kappanyos András
11.20: „ILLENDŐ GOROMBASÁGGAL”: NYELVI NORMASÉRTÉSEK PETŐFI SÁNDOR ÚTI LEVELEIBEN
 Porkoláb Tibor
11.40: AZ IRODALMI SZECESSZIÓ KÉPI ÉS NYELVI SAJÁTOSSÁGAI AMBRUS ZOLTÁN PRÓZÁJÁBAN
 Kusper Judit
12.00: JÓKAI MÓR A KŐSZÍVŰ EMBER FIAI CÍMŰ REGÉNYÉNEK NYELVE ÉS STÍLUSA
 Lőrincz Julianna
 
12.20: VITA
12.50: EBÉDSZÜNET
 
3. SZEKCIÓ ELNÖK: Lőrincz Julianna
14.00: SZABÓ LŐRINC PRÓZAFORDÍTÁSAI A TÜKÖR, A CICA ÉS A PUSZTAI FALU PÉLDÁJÁN
 Barna László
14.20: HUMOR A VERSES MESEREGÉNYEKBEN
 Kapusi Angéla
14.40: A PEDAGÓGIAI KOMMUNIKÁCIÓ RETORIKAI KOMPONENSEI
 Kökényesi Nikoletta
15.00: SZOCIOLINGVISZTIKA A GYERMEKIRODALMI FORDÍTÁSOKBAN
 Sasvári Anna
 
15.20: VITA
15.50: KÁVÉSZÜNET
 
4. SZEKCIÓ ELNÖK: Porkoláb Tibor
16.10: A SZEGÉNYSÉG MINT FORMA ÉS NYELV
 Káli Anita
16.30: PROZÓDIA ÉS GRAMMATIKA: BABITS MIHÁLY: VAKOK A HÍDON
 Major Ágnes
16.50: A S[CH]NEIDER FÁNI NÉV SZINESZTÉZIÁJA
 Kecskés Judit
 
17.10: VITA
17.40: ZÁRSZÓ
 Kecskés Judit
 Kappanyos András

Rendezvény megtartása kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy  részvételével történhet.  Maszkhasználat javasolt! 

Meghívó