Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Akadémikusok

Pálinkás József
fizika, kísérleti atom- és molekulafizika
Fizikai Tudományok Osztálya
rendes tag
Pethő Attila
számelmélet
Matematikai Tudományok Osztálya
levelező tag
Popp József
Nemzetközi agrárpolitika, agrárgazdaság 
Agrártudományok Osztálya
rendes tag
S. Varga Pál
19. századi magyar irodalomtörténet, eszmetörténet
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
Solymosi László
középkortörténet
Filozófiai és Történettudományok Osztálya
külső tag
Székely Tamás
szupraindividuális biológia
Biológiai Tudományok Osztálya
5