Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA DAB feladatát és célját – bár tevékenysége szerteágazó – két nagyobb csoportra lehet felosztani.

Egyrészt a régió tudományos közösségének munkáját igyekszik minden módon segíteni, számukra nyilvános szakmai fórumokat szervez, azaz konferenciákat, szimpóziumokat, vitaüléseket, workshop-jellegű rendezvényeket rendez, továbbá jubileumi ülésszakokat s a tudományos élet képviselőinek egyéb jellegű találkozókat. A rendezvények sok esetben nemzetköziek, máskor regionálisak. E tevékenység során különös hangsúlyt kap az inter- és multidiszciplináris jelleg. Így a székház tudományos, szakmai és művészeti kiállításoknak is helyet ad. A kötetlen kollegiális találkozások lehetőségét kívánja megteremteni a DAB-klubja, amelyről alább, a Klubélet címszóban bővebb tájékoztatás található.

A területi bizottság másik funkciója a tudomány álláspontjának, illetve a tudományos közösség szakvéleményének képviselete a régió önkormányzatai, hatóságai, egyáltalán a társadalom felé. Ez többnyire a társadalom szempontjából fontos kérdések tudományos analízisét jelenti, akár külső felkérésre, akár önálló kezdeményezéséből, s jelenti továbbá az önkormányzatokkal való kapcsolattartást, esetleges közös akciókat.

Az MTA DAB tényleges munkája az egyes szakterületek szerint szerveződő szakbizottságokban folyik. Ezek a természet- és társadalomtudományok főbb ágainak megfelelően alakultak ki, s számos munkabizottságot foglalnak magukba.

Feladatai ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványt működtet „A Tudományért a Régióban” névvel.