Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

ELŐADÓTERMEK

Az MTA DAB teremigénylésének rendje szorosan illeszkedik a Magyar Tudományos Akadémiáéhoz.

Az MTA DAB Székházban lehetőség nyílik különböző, elsősorban tudományos rendezvények megszervezésére. Valamennyi ilyen megrendezendő eseménynél az Akadémia közfeladatai és szellemisége jelentik azt a meghatározó szempontot, amelyet módosíthat, esetleg korlátozhat az adott épület jellege és a termek adottsága. A termek befogadóképessége tűzrendészetileg és technikailag meghatározott.

A DAB Székházban előadótermeket igénybe venni, a bizottsághoz írásban (e-mailen,postai úton) eljuttatott bejelentés vagy telefonos egyeztetés alapján lehet.

Postai cím: 4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.
E-mail: dab@tab.mta.hu, magyar.eva@tab.mta.hu
Telefonos egyeztetés, információ:
Magyar Éva titkárságvezető +36/52/412-177 vagy 88384-es egyetemi mellék

Terem megrendelő nyomtatvány


Az igényelt teremre és időpontra opciót, valamint a rendezvénnyel kapcsolatos technikai igényeket az előzetes program vagy meghívó és/vagy részletes jegyzőkönyv eljuttatásával lehet kérni.

Az épületbe behozni kívánt külső eszközök, berendezési tárgyak, dekorációk, felszerelések, azok beállításának módját is a fenti címen kell egyeztetni.

Előadótermek

Helyiségek bérleti díja

Teremhasználat térítésmentes:

- a DAB feladatainak és céljainak közvetlen megvalósításához szükséges
  rendszeres bizottsági rendezvényeknél
- a DAB Klub rendezvényei esetén
- a szakbizottságok és munkabizottságok ülései és programjai esetén
- a szak-és munkabizottságok közvetlen körébe nem tartozó rendezvényei esetén,
  ha országos, regionális hatáskörű tudományos program valósul meg és az MTA
  DAB valamelyik szak- vagy munkabizottsága társszervező
- külső igénylő esetén, ha az MTA közfeladataihoz és céljaihoz szorosan
  kapcsolódó a rendezvény programja és az MTA DAB valamelyik szak- vagy
  munkabizottsága társszervező

A DAB elnöke engedélyezi a kedvezményeket.
A vendéglátás helyszínének bérleti díja minden esetben felmerül.

50 %-os kedvezmény:

- a szak- és munkabizottságok olyan rendezvényei esetén, amely rendezvények a
  résztvevők számára térítési díjkötelesek
- a szak- és munkabizottságok olyan rendezvényei esetén, amely
  rendezvényszervező cég közbeiktatásával valósul meg


Külső igénylő rendezvényei 100 %-osan térítéskötelesek.

- Nem adható a teremhasználati díjból további kedvezmény, ha a megrendelő
  vendéglátást is igénybe vesz, a vendéglátás helyszínének bérleti díja minden
  esetben fizetendő.

Külön rendelkezések:

Nem engedélyezhető rendezvények

- politikai rendezvények
- az Akadémiához méltatlan, annak érdekeivel ellentétes rendezvény

Internethasználat:

WiFi segítségével vezeték nélküli internetelérés biztosított a székház területén. Eduroam szolgáltatás elérhető.


A rendezvényekhez kapcsolódó vendéglátásnál a megrendelő tudomásul veszi, hogy a rendezvényhez kapcsolódó vendéglátó szolgáltatás lebonyolítására maga választ szolgáltatót, aki felel a teljeskörű lebonyolításért. A szolgáltatónak és/vagy a rendezvény szervezőjének egyeztetési kötelessége van a helyszín megfelelő biztosítása végett. A vendéglátás helyszínének bérleti díja minden esetben fizetendő.

Kiegészítő információk:

- a DAB Székház részben akadálymentesített
- az épület egészében tiltott a dohányzás
- saját technikai eszköz behozható, vagy díj ellenében a DAB Székház technikai
  eszközei bérelhetők