Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

A Magyar Tudományos Akadémia MTA tv. 16. § Asz. 45. § Ü.31.§ 4) b) pontja értelmében a területi bizottságok a feladataik ellátásához szükséges anyagi feltételek javítására alapítványok létrehozását kezdeményezhetik. Ennek alapján az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága 1996 óta „Tudományért a régióban” Alapítvány néven közhasznú alapítványt működtet.

Az alapítvány kezelő szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság mindenkori vezetőségének tagjai.

Az alapítvány célja:
-    a régióban elért kiemelkedő tudományos eredmények megjelentetésének támogatása,
-    a határon túli tudományos (különös tekintettel, a magyarsággal összefüggő) kapcsolatok ápolása,
-    az MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága által kiírt tudományos, oktatási és kutatási pályázatok támogatása, díjazása,
-    nem hivatásszerűen kutatást végzők (orvosok, pedagógusok, tanárok, lelkészek és fiatal kutatók, doktoranduszok) munkájának támogatása,
-    egyéb, a régió tudományos tevékenységét előmozdító munkák támogatása.

Az alapítvány közhasznú tevékenységei:
-    támogatja a tudományok művelését, a tudományos kutatások végzését
-    támogatja a tudományos könyv- és folyóirat-kiadást
-    tudományos programokat és konferenciákat szervez
-    pályázatokat ír ki
-    kapcsolatot tart a külföldön élő magyar nyelvű és tárgyú tudományos kutatások művelőivel
-    támogatja a határon túli magyar tudományosságot

 „Tudományért a Régióban” Alapítvány adószáma: 18549146-1-09