Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Szavazati jogú tagok

rendes tag
Balla György
Csecsemő- és gyermekgyógyászat, neonatológia, érbetegségek-, szabadgyök kutatás, vascularis biológia
levelező tag
Balla József
Belgyógyászat, nephrológia
MTA doktora
Balogh Péter
Statisztika, sertéstartás ökonómiája
Bitskey István
magyar irodalomtörténet
külső tag
Bodor Miklós
gyógyszertervezés, -fejlesztés, elméleti és gyakorlati szerves kémia, metabolizmus
Czibere Ibolya
társadalmi egyenlőtlenségek, szegénységkutatások, nőkutatások
Csajbók József
Növénytermesztés
Csernicskó István
nyelvpolitika, a kárpátaljai magyarság kétnyelvűsége
Csernoch László
Élettan
rendes tag
Csiba László
neurológia
MTA doktora
Csorba Péter
Fizikai földrajz, tájökológia
levelező tag
Debreczeni Attila
Magyar irodalomtörténet
MTA doktora
Dobos István
Modern magyar irodalom
Dobránszki Judit
Növényi mikroszaporítás
MTA doktora
Engler Ágnes
Nevelésszociológia
MTA doktora
Erdélyi Zoltán
Diffúzió és szegregáció nanoszerkezetekben
tudomány doktora
Fényes Tibor
Magfizika
Fésüs László
sejt- és molekuláris biológia, biokémia
MTA doktora
Fodor László
Környezetjog
MTA doktora
Gáspár Attila
Analitikai kémia
rendes tag
Gergely Pál
biokémia, molekuláris biológia
MTA doktora
Gesztelyi Tamás
klasszika-filológia, ókortudomány
tudomány doktora
Gyarmati Borbála
Magfizika
Győry Kálmán
matematika, számelmélet
MTA doktora
Hajdu András
Matematika és számítástudomány, digitális képfeldolgozás
MTA doktora
Hernádi Zoltán
Nőgyógyászati onkológia-petefészekrák
Hodossy-Takács Előd
Bibliai teológia
levelező tag
Hoffmann István
Nyelvtudomány, magyar nyelvészet
rendes tag
Imre László
19. századi magyar és orosz irodalom, komparatisztika, XX. századi magyar irodalom
külső tag
Jakab Tóth Éva
koordinációs kémia
rendes tag
Joó Ferenc
reakciókinetika, homogén katalízis
Kappelmayer János
Haemostasis, leukemiák
Kertész András
elméleti nyelvészet, német nyelvészet, tudományelmélet
Kocsis Imre Tibor
Gépészeti diagnosztika, függvényegyenletek
levelező tag
Kovách Imre
Szociológia
MTA doktora
Kozma Gábor
Társadalomföldrajz
levelező tag
Kun Ferenc
statisztikus fizika, számítógépes fizika, anyagtudomány
Kunné Sohler Dorottya
Magszerkezet kutatás
külső tag
Laurenczy Gábor
Szervetlen kémia
MTA doktora
Lengyel Szabolcs
Ökológia, evolúcióbiológia, természetvédelmi biológia
MTA doktora
Lévai Géza
Elméleti atommagfizika, matematikai fizika
Lontay Beáta
Biokémia, sejtbiológia, molekuláris biológia
Lovas Rezső György
elméleti magfizika
MTA doktora
Magura Tibor
Ökológia
Menyhárt József
gépészeti és jármű tudományok, folyamatoptimalizálás, lágyszámítási módszerek
Mezei János Zsolt
Atom- és molekulafizika
tudomány doktora
Módis László
Kötőszövetbiológia
Muszbek László
trombózis és hemosztázis
rendes tag
Nagy László
molekuláris biológia, genomika
MTA doktora
Nagy Noémi
Radiokémia
MTA doktora
Németh Norbert
Sebészeti kutatások, haemorheologia, mikrosebészet
MTA doktora
Oláh Judit
bioökonómia, fenntartható fejlődés, megújuló energia, ellátási lánc, digitalizáció
Pálinkás József
fizika, kísérleti atom- és molekulafizika
MTA doktora
Panyi György
Biofizika, elektrofiziológia, ioncsatornák molekuláris farmakológiája
MTA doktora
Papp Klára
Gazdaság- és társadalomtörténet
rendes tag
Pethő Attila
számelmélet
MTA doktora
Póka Róbert
Szülészet-Nőgyógyászat, Nőgyógyászati Onkológia, Klinikai Onkológia, Szülészeti-Nőgyógyászati Hemosztazeológia
levelező tag
Popp József
Körforgásos bioökonómia, megújuló energia, agrárgazdaságtan
MTA doktora
Posta József
Analitikai atomspektroszkópia, környezetanalitika
R. Fedor Anita
foglalkoztatáspolitika, munkaszociológia, családszociológia, egészségszociológia
MTA doktora
Rácz István
20. századi angol költészet
rendes tag
S. Varga Pál
19. századi magyar irodalomtörténet, eszmetörténet
Solymosi László
középkortörténet
MTA doktora
Somorjai Endre
Magfizika, magasztrofizika
Szabó Attila Péter
Hidrobiológia
külső tag
Székely Tamás
szupraindividuális biológia
MTA doktora
Szirák Péter
XX. századi és kortárs magyar irodalom, kultúra- és médiatudomány
Szöllősi János
biofizika (sejtbiofizika)
MTA doktora
Tóth Valéria
Magyar nyelvtudomány
Trócsányi Zoltán
részecskefizika
MTA doktora
Valkó Orsolya
Ökológia
Varga Orsolya
egészségpolitika
tudomány doktora
Varga Zoltán Sándor
zoológia, evolúcióbiológia, biogeográfia, konzervációbiológia
MTA doktora
Várnagy Katalin
Koordinációs kémia, bioszervetlen kémia
MTA doktora
Végvári Zsolt
biológia