Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Akadémikusok

külső tag
Jakab Tóth Éva
koordinációs kémia
Kémiai Tudományok Osztálya
rendes tag
Joó Ferenc
reakciókinetika, homogén katalízis
Kémiai Tudományok Osztálya
Kertész András
elméleti nyelvészet, német nyelvészet, tudományelmélet
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
levelező tag
Kovách Imre
Szociológia
Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya
levelező tag
Kun Ferenc
statisztikus fizika, számítógépes fizika, anyagtudomány
Fizikai Tudományok Osztálya
külső tag
Laurenczy Gábor
Szervetlen kémia
Kémiai Tudományok Osztálya
3