Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2023. évi Közgyűlése

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2023. február 22-én tartotta éves közgyűlését hibrid formában.

 DAB_Elnokseg.jpg

Az ülés levezető elnöke Páll Dénes, az MTA DAB alelnöke volt.

DAB_Páll Dénes.JPG


DAB_Erdei Anna.JPG

 

Erdei Anna az MTA főtitkárhelyettese köszöntőjében a minket körülvevő világméretű problémákat és az Akadémia köztestületének erre adandó reakcióiról, a kutatási feladatok fontosságáról beszélt általánosan. A különböző társadalmi rétegek szereplőinek szüksége van a maguk és környezetük előre haladásához, gondolataik megszületéséhez a szépségekre. Ez a művészetek művelése és az olykor kézzel meg sem fogható művészeti élmény befogadásával serkenthető. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia együttműködési megállapodása alapján a már eddig is kiváló kulturális élményeket nyújtó programok bővülése várható a területi bizottságok rendezvényei esetében is. Főtitkárhelyettes asszony tájékoztatást adott arról, hogy idén vidéken, Debrecenben lesz a Magyar Tudomány Ünnepe központi megnyitója.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága Közgyűlésének hivatott feladata bemutatni a területi bizottság elmúlt évi eredményeit, tájékoztatni az aktuális, a régió tudományos életének eseményeiről a társadalmi hasznosságot is előtérbe helyező kutatási eredmények bemutatásával, felvetni a jövőbeni feladatokat és ugyanakkor a lehetséges megoldások megtalálásának reményében működésének nehézségeire is felhívni a figyelmet.

DAB_PalesZSolt.JPG

 

DAB_HodossyTakacsElod.jpg

Páles Zsolt az MTA DAB elnöke számolt be a 2022-es év bizottsági munkájáról, Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára pedig a szakbizottságok tevékenységét összegezte.

Ezt követően díjazásokra és a DAB Pro Scientia díjazottak előadásaira került sor.

DAB_Debreczeni Attila.JPG

Debreczeni Attila, a DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet professzora a „A Csokonai-kép változásai az elmúlt két évtizedben” című előadását tartotta meg, melynek rövid absztraktja:

A Csokonai kritikai kiadás nyomtatott sorozata 2002-ben teljessé válva lezárult. Ezt követően azonban olyan új filológiai felfedezés történt, egy kézirat váratlan felbukkanása, ami alapvető változásokat hozott a Csokonai-pályakép egészében. Mindez szükségessé tette a kritikai kiadás újradolgozását, amire az elektronikus kritikai kiadásban került sor. Ezzel párhuzamosan több monográfia is vállalkozott az életmű újraértelmezésére. Az előadás arra tett kísérletet, hogy összefoglalja a Csokonai-képben az elmúlt két évtizedben végbement változások lényegét, legfontosabb elemeit. A filológiai részletekben nem elmerülve kívánta bemutatni az eredendő összefüggést filológia és értelmezés között. Külön hangsúlyt kapott az áttekintés során a digitális filológia, mely jelentős mértékben átalakította a kutatásokat, hiszen nem pusztán kézhez álló, ügyes eszközt jelent a változatlan lényegű kutatómunkában, hanem annak eddig nem látott, hozzá nem férhető perspektíváit nyitotta meg.

DAB_Szekanecz Zoltan.JPG

Szekanecz Zoltán, a DE ÁOK Reumatológiai Tanszék professzora  „A reumatológia LEGO kockái című eladásában nagyon szerencsés embernek mondta magát, mert a kutatás tekintetében végig egyirányú, konvergens pályát futhatott be. Ebben az előadásban, családi hobbinknak, a LEGO-zásnak is adózva, röviden bemutatásra került a kutató pályájának egyes LEGO kockái. Már professzor úr TDK munkája is a mozgásszervekhez kapcsolódott, miután az Anatómiai Intézetben a porcfejlődéssel, a III. sz. Belklinikán pedig a Sjögren szindrómával foglalkozhatott. Kandidátusi (PhD) majd MTA doktori disszertációi a rheumatoid arthritis (RA) patogenezisének és modern kezelésének témájából születtek. Vizsgálták a genetikai, környezeti és autoimmun tényezőket, a gyulladásos meditátorokat. Kutatómunkáját nagyban előre vitték manchesteri és chicagói tanulmányútjai. A Reumatológiai Tanszék megalakulása (2001) után önálló munkacsoportot vezetve a RA és más gyulladásos kórképek társbetegségeinek vizsgálata került előtérbe. Vizsgálták a reumatológiai kórképekhez társuló szív-érrendszeri betegségeket, a csontritkulást és a másodlagosan kialakuló daganatokat. Keresték ezek hátterét és a modern célzott terápiák társbetegségekre gyakorolt hatásait, ma is ez a fő kutatási terület. Professzor Úr háláját fejezte ki  mentorainak, munkatársainak és családjának, hogy végül több LEGO építmény is elkészült, melyek a tudomány és a betegek javát szolgálhatják.

 

DAB Plakett díjazottak

Fábián István, DE TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tsz.

Kalmár Ferenc, DE MK Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tsz.

Kovácsné Bácskay Ildikó, DE GYTK Gyógyszertechnológiai Tsz.

Szirák Péter, DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

 

DAB Elismerő Oklevélben részesült

Sipos László, Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség főügyész-helyettese

 DAB_dijazottak.JPG

A közgyűlés alkalmával kiállítás tekinthető meg Gruber Anna alkotóművész munkáiból Színek, fények, hangulatok címmel.

DAB_kiallitas.jpg

 

A közgyűlésről készült felvétel a következő linken elérhető:

https://www.youtube.com/watch?v=gpg7Dg0dnpE