Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Zemplén és akadémikusai - tudományos konferencia felhívás

MTA200.jpg

ZEMPLÉN ÉS AKADÉMIKUSAI
Tudományos konferencia felhívás

A Magyar Tudományos Akadémia, a magyar közélet egyik legnagyobb presztízsű intézménye 2025-ben ünnepeli alapításának 200. évfordulóját. A nagyszabású központi bicentenáriumi rendezvénysorozathoz a Sárospatakon működő MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub – együttműködve a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Újszászy Kálmán Református Örökség Kutatóintézetével, valamint a Tokaj-Hegyalja Egyetem Regionális Történeti és Művelődéskutatási Tanszékével – történettudományi konferencia szervezésével csatlakozik, amelynek tervezett időpontja 2024. november hónap második fele. A konferencia célja az akadémiai mozgalom helyi kultúrára és identitásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Bár az Akadémia működése mindig a fővárosban csúcsosodott ki, az intézmény rekrutációja és kiemelkedő társadalmi legitimációja elképzelhetetlen lett volna a vidéki művelődési bázisok nélkül. Sárospatak és térsége e vidéki hátország fontos része.
A konferencián terveink szerint áttekintjük a Sárospatakot és térségét (a Hegyalját és Zemplént) az akadémián belül képviselő, illetve a Sárospatakról induló, elszármazott akadémikusok életművét; e tudósoknak a Sárospatakkal (és Zemplénnel) megmaradó kapcsolatrendszerét, szűkebb pátriájukra gyakorolt hatásukat; továbbá e kiemelkedő személyiségek helyi és regionális emlékezetének alakulását. A névsor örvendetesen hosszú, hiszen az alapításban aktív Kövy Sándortól az alapító elnök, tiszáninneni világi főgondnok gróf Teleki Józsefen át több tucatnyian vannak, akik úgy jutottak el a hazai szellemi elit csúcsaira, hogy előzőleg vagy időközben hosszabb-rövidebb ideig intenzív kapcsolatban álltak a Bodrog-parti Athénnel.
A konferenciára olyan előadók jelentkezését várjuk, akik egy vagy több érintett személy munkásságára, kapcsolati hálójára, esetleg zempléni emlékezetére vonatkozó referátumot szeretnének tartani. Az előadások 20 percesek, a konferencián elhangzott előadásokból 2025-ben tanulmánykötetet állítunk össze.
Kezdeményezésünk – reményeink szerint – megmozgatja a kérdéskörrel foglalkozó kutatókat és követőkre talál az ország más régióiban is.

Előadástervezettel (a téma megjelölésével és néhány soros tartalmi ismertetővel) jelentkezni lehet:
konferencia@telekiklub.hu

Jelentkezési határidő: 2024. április 30.

A konferencia szervezőbizottsága:
Prof. Dr. Fésüs László, az MTA rendes tagja, az MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub elnöke
Prof. Dr. Bolvári-Takács Gábor PhD, az MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub ügyvezető alelnöke
Dr. Cieger András DSc, HUN-REN Történettudományi Intézet
Prof. Dr. Dienes Dénes PhD, az MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub elnökségi tagja
Prof. Dr. Monok István DSc, az MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub tiszteletbeli társelnöke
Dr. habil. Ugrai János PhD, az MTA-MAB Teleki József Akadémiai Klub elnökségi tagja

FELHÍVÁS