Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Tudomány: út a világ megismeréséhez nyíregyházi nyitóünnepség, az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottság ülése

2022. november 17-én, Nyíregyházán a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozathoz kapcsolódva Tudomány: út a világ megismeréséhez címmel tudományos tanácskozást rendezett az MTA DAB Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szakbizottsága, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzata és a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kar Egészségszociológiai Tudományos Koordinációs Központja.

A rendezvény kezdetén ünnepi nyitóbeszédet mondott Seszták Oszkár a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke, majd a köszöntők következtek. Köszöntőt mondott Prof. Dr. Komlósi István MTA Debreceni Területi Bizottság alelnöke, Prof. Dr. Nagy Péter Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány Tudományos és Társadalmi Tanácsadó Testület elnöke és Prof. Dr. Csernoch László Debreceni Egyetem tudományos rektorhelyettese.

„A való pedig, akárki mit mond, többet ér a képzeletnél” –Széchenyi István Világ című munkájából idézett Komlósi István a beszéde elején, majd Freund Tamás az MTA elnöke idei tudományünnepi köszöntőjéből idézett:
„Bátorság kell a valóság elfogadáshoz. Bátorság kell, hogy a tudomány eredményeire figyelemmel alkalmazkodjunk a valósághoz, és ha szükséges, a jövő érdekében akár át is rendezzük az életünket.”
Átrendezzük életünket, miként átrendezte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szakbizottság is a sorait. Mert, ahogy saját életünkben is központi szerepet kap az egészség és a gazdaság, így formálta át mindennapunk tükrére a megyei tudományosság a munkabizottságait, s jött létre az Életmód- és Egészségkutatások Interdiszciplináris, a Gerontológiai, továbbá a Regionális Gazdálkodástudományi Munkabizottság is.
Az egészség- és a társadalomtudomány együttes művelésével céljuk az, hogy a megyei problémákra megyebeli tudományos válaszokat adjanak; életmódbeli, egészségmegőrzési, jólléti ajánlásokat tegyenek az egyes foglalkozási, társadalmi csoportoknak.
A munkabizottságok kifejezetten szoros kapcsolatot ápolnak a megye intézményeivel, vállalkozásaival.  
A Gerontológia Munkabizottság amellett, hogy az időseknek szóló programjaival volt és van jelen a megye életében, képviseli az országot külföldön az AGE Platform Europe keretén belül. Minden olyan tevékenységben részt vesz, mely előmozdítja a gerontológia hazai fejlődését.
A Regionális Gazdálkodástudományi Munkabizottság nem csak a vállalkozásokkal, hanem a Magyar Nemzeti Bankkal is erős kapcsolatot ápol. Kutatásaival járult hozzá a megye stratégiai tervének elkészítéséhez.
„A Széchenyi szellemi örökségét ápoló Akadémiának közfeladata az, hogy a nemzet tanácsadójaként a tudomány objektivitásával segítse a döntéshozókat.” - e szellemiséget követi a megyei tudományos szakbizottság is.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tudományosságának, mint határmenti megyének feladata a határmenti országok magyar tudományosságával való kapcsolattartás is, a közös jövő építés, ugyanúgy, mint a többségi nemzet tudományos képviselőivel is. Ez az elhivatottság megjelenik a Patriumi Kersztény Egyetem Partium Területi Kutatások Intézetével, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi Karával, az Erdélyi Múzeum Egyesülettel, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával ápolt szoros kapcsolatban is.
Tudomány, az út, a világ megismeréséhez. Környezetünkön keresztül ismerjük meg a világot. – ezzel a gondolattal zárta köszöntőjét Komlósi István alelnök úr.

A köszöntők után plenáris előadások következtek. Fenntartható egészségügy (Hegyi Henrik Dénes),  Az oktatási helyzet aktuális kérdései (Thaisz Miklós), A keleti határmenti térség fejlesztési lehetőségei (Kósa Tímea) címmel.

Az előadások után az Életmód és Egészségkutatások Interdiszciplináris Munkabizottság, a Gerontológia Munkabizottság és a Regionális Gazdálkodástudományi Munkabizottság bemutatta a közelmúltbeli eredményeiket.

https://hirek.unideb.hu/tudomanyt-nepszerusito-tanacskozas