Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Tisztelgés a nyelvészprofesszor előtt

Első alkalommal jelent meg online formában a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszéke gondozásában az Officina Textologica kötet. A kiadvány a 2018-ban rendezett Petői S. János Emlékkonferencia előadásainak anyagát tartalmazza.

Petőfi S. János halálának 5. évfordulója alkalmából az MTA DAB Irodalom- és Nyelvtudományi Szakbizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága, a Petőfi S. János Publikációs Díj kuratóriuma, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara, valamint a Poliglott szövegnyelvészeti–szövegtani kutatócsoport szervezésében 2018. november 9-én a debreceni DAB Székház adott otthont az emlékkonferenciának.

Bővebb információ:
https://hirek.unideb.hu/hu/hir/20200605_tisztelges-nyelveszprofesszor-elott