Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2021

konferencia felhívás

Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2021


A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Műszaki Szakbizottsága és a Debreceni Egyetem Műszaki Kara
 
Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban 2021
 
címmel tudományos konferenciát szervez online formában.

A konferencia időpontja: 2021. június 24.


________________________________________

Követve a sokéves hagyományt, a konferencia célja, hogy a műszaki területen tudományos kutatást folytató szakemberek számára lehetőséget teremtsen az aktuális munkáik, kutatási eredményeik bemutatására, valamint szakmai kérdéseik és felvetéseik megvitatására.
A konferencia nyelve: magyar
A részvétel ingyenes.
A konferenciaelőadások absztraktjaiból elektronikus kiadvány készül.
________________________________________

Tervezett témák:
•    gépészet (anyagtechnológia, anyagvizsgálat, gyártástechnológia,
     mechanika, géptervezés)
•    energetika
•    mechatronika
•    műszaki menedzsment
•    környezet- és földtudományok, műszaki hidrológia
•    repüléstudomány
________________________________________

A konferenciára 2021. május 31-ig lehet jelentkezni az absztrakt feltöltésével.

Bővebb információ:
https://konferencia.unideb.hu/muszaki-tudomany-az-eszak-kelet-magyarorszagi-regioban-2021