Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Megjelent a Debreceni Szemle 2024/1. száma

Megjelent a Debreceni Szemle 2024/1. száma

Ebben a számban önálló blokk foglalkozik magyar őstörténeti és nyelvtörténeti kérdésekkel, a Tanulmányok rovatban historiográfiai, jogbölcseleti, társadalomtörténeti kérdésekkel,valamint filmkultúrával és városépítészettel kapcsolatos írásokkal. Ezeken kívül a tudományos élet híreit és négy recenziót tartalmazó könyvszemle rovatot is olvashatnak.


A folyóirat a Debreceni Egyetem Publikációs Platformon érhető el:
https://ojs.lib.unideb.hu/szemle


A Debreceni Szemle 2024/1. szám tartalomjegyzéke:

Emlékezés Orosz Istvánra

ifj. Barta János: Emlékezés Prof. Dr. Orosz Istvánra, a Debreceni Szemle kuratóriumának korábbi elnökére

Beköszöntő

D. Rácz István: Beköszöntő

ŐSTÖRTÉNET ÉS NYELVTÖRTÉNET

Maticsák Sándor: Létezik-e szittya–magyar rokonság?
Klima László: Bibliai ősök, rejtélyes népek és tájak ‒ őstörténeti motívumok Ady Endre költészetében és publicisztikájában
Lajos Panna: A finnugor nyelvrokonság a mai középiskolai nyelvtankönyvekben

TANULMÁNYOK

Lévai Csaba: Gondolatok Dénes Iván Zoltán Választott nemzet: Marczali Henrik élete és munkássága című könyve alapján
Szabadfalvi József: Jogbölcseleti hatások Dósa Elek jogszemléletében
Maruszics Erik: A Magyar Norma tevékenysége Beregszászban 1939–1944 között
Balázs Fruzsina: Reményteli pusztulás: a gyermek ábrázolása Colm McCarthy Kiéhezettek (2016) című filmjében
Nyul Imre: Egy elfeledett építészmérnök – Csanak József

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Miranda Oscar García, Mándi Mihály Gábor: Xeniya Klokova, a Debreceni Egyetem hallgatója, a nemzetközi ScienceBEAT rendezvény nyertese

KÖNYVSZEMLE

Püski Levente: Világháború, forradalom, ellenforradalom;     Hajdúnánástól József főhercegig (Pintér Zoltán Árpád)
Maarten J. Aalders: Holland-magyar protestáns kapcsolatok a két világháború között; Magyar gyermekek és holland protestánsok. (Pusztai Gábor)
Borbély Szilárd: „Nyugszol a’ nyárfáknak lengő hívesében”; Borbély Szilárd posztumusz Csokonai-könyvéről (Tóth Barna)
Beáta Tombi: Divulgazione scientifica nel settecento – tipologia, generi, linguaggio; Az irodalom és a tudomány találkozása: a XVIII. századi olasz ismeretterjesztő műfajok. (Katona-Kovács Lili)