Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Megjelent a Debreceni Szemle 2023/4. száma

Megjelent a Debreceni Szemle 2023/4. száma

A folyóirat a Debreceni Egyetem Publikációs Platformon érhető el:
https://ojs.lib.unideb.hu/szemle

A Debreceni Szemle 2023/4. szám tartalomjegyzéke:

A DEBRECENI AGRÁRTUDOMÁNY MÚLTJA ÉS JELENE

ifj. Barta János: A hagyományos gazdálkodás sajátosságai Debrecenben
Fekete István: Mozzanatok a debreceni agrár-felsőoktatás 155 évéből
Stündl László: A debreceni agrárképzés jelene és jövője

BOLYAI 200

Gaál Botond: „A semmiből egy új, más világot teremtettem” Hogyan értette ezt Bolyai János 200 évvel ezelőtt?   
Nyul Gábor: A Bolyaiakról a temesvári levél 200. évfordulója kapcsán

TANULMÁNYOK

Kalmár György: Az idős férfiak ábrázolása az európai szerzői filmben és az Én, Daniel Blake
Papp Rita: Balesetek, kártérítések Debrecenben 1693 és 1715 között
Seprényi Kinga: Természetvédelem és kultúra a gyermekszemek tükrében

A TUDOMÁNYOS ÉLET HÍREI

Miranda Oscar García, Szobonya Dóra: A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Nemzetközi Hallgatói Önkormányzatának (ISU) 2023. évi konferenciája
Hetei Adrienn: Magyar Néderlandisták Országos Konferenciája a Debreceni Egyetemen
Kiss Ádám László: Un siècle de dialogues – Egy évszázadnyi párbeszéd: A Debreceni Egyetem Francia Tanszékének centenáriumi konferenciája 2023. augusztus 31-szeptember 1

KÖNYVSZEMLE

Angyalosi Gergely, Valastyán Tamás (szerk.): Fakultások közt. Tudomány, tudás, alkalmazás (Jakab Andrea)
Kalmár György: A válság mozija: A 21. századi európai rendezői film (Antalóczy Fanni)
Demeter Gábor, Schrek Katalin (szerk.): Az eszmetörténettől a nemzetközi kapcsolatokig. Ünnepi kötet Bodnár Erzsébet 70. születésnapjára (Miru György)
Samu Nagy Dániel: A háttérember. Csengery Antal politikai és közéleti pályája (Bodnár Krisztián)