Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Megjelent a Debreceni Szemle idei 4. száma

Megjelent a Debreceni Szemle idei 4. száma

 

A Szemle 4. száma olvasható a Debreceni Szemle honlapján: http://szemle.unideb.hu/wordpress/?page_id=2628

DEBRECENI SZEMLE – 2020/4. szám

TANULMÁNYOK


Virágos Márta: A nyílt tudomány (Open Science) műveléséhez szükséges kutatói és könyvtárosi készségek

Duffek Mihály: A zene: út az embertől az emberig

Virágos Zsolt Kálmán: Nyelvi őrjáraton: megjegyzések a magyar nyelv állapotáról

Mangelsdorf Éva – Shi, Quan: Külső szemmel – belsősként.
A Xi’anban elindított magyar szak tapasztalatai

Orbán Szabolcs Gergely: A Hajdú-Bihar megyei tanyák jövőképe
a tanyagondnokok szemszögéből

Bodzás Sándor: Fogazott hajtópárok tervezése, modellezése és fogazatkapcsolódási (TCA) elemzése

OLASZOK DEBRECENBEN


Pete László: Olasz szabadsághős emlékét őrzi
(A Monti ezredes utca névadása)

Blaskó Barbara: Két friuli család Debrecenben
(A Boschetti és a Vidoni família részvétele a város életében)

Varga Mátyás: Olasz hallgatók a Debreceni Nyári Egyetemen 1927–1948 között

KÖNYVSZEMLE


Maticsák Sándor: A magyar nyelv eredete és rokonsága (Keresztes László)

Frank Tibor: Viktória királynő kezeihez. Az osztrák–magyar kiegyezés
brit tükörben (Lévai Csaba)

A gyermekvonatok. Élő híd Magyarország, Hollandia és Belgium között
az első világháború után. (Maarten J. Aalders, Pusztai Gábor,
Réthelyi Orsolya szerk.)
(Szűcs Maja)

Szabó Szilárd: Az Osztrák–Magyar Monarchia központi katonai és polgári hírszerző és elhárító szervezete 1850–1918 (Parádi József)

Földváry László első világháborús hadinaplója.
Szerkesztette és a jegyzeteket írta Barta Róbert és Takács Bálint (Kázmér László)