Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Magyar Vallástudományi Társaság konferenciafelhívása

Helyszín: DAB Székház

A Magyar Vallástudományi Társaság meghirdeti a Társaság éves konferenciáját.

A konferencia témája:
Vallás, kommunikáció és populáris kultúra

Időpont:
2023. október 20. (péntek)

Helyszín:
MTA DAB Székház
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

Jelentkezés:
magyarvallastudomanyitarsasag@gmail.com

Jelentkezés határideje:
2023. június 30.


A konferencia témája a vallás, a kommunikáció és a populáris kultúra sokrétű kapcsolatrendszereinek vizsgálata.

A vallástudomány (valláselmélet, vallástörténet) – hasonlóan más bölcsészet- és társadalomtudományi diszciplínákhoz – nem vonhatja ki magát saját kora hatásai, új tudományos irányzatai és kutatási módszerei alól. Annál is inkább nem, mert mint szekuláris tudomány a különböző vallások vallási lényegét, vallási életének formáit és jelenségeit az őket körülvevő társadalmi, gazdasági, kulturális és egyéb kontextusokba mélyen beágyazódva vizsgálja.
Napjainkban a vallástudományi kutatások számára az egyik legfontosabb kontextust a kommunikáció megnövekedett számú mediális lehetőségei adják. A kommunikáció mindig is fontos szerepet játszott a különböző vallások, vallási közösségek létrejöttében, tanításainak, gyakorlatainak, viselkedési formáinak a közvetítésében (vagyis a vallási kommunikációban), de a róluk való vélemények megformálásának és átadásának a diskurzusában, így magában a vallástudományi kutatásokban is. Az utóbbi évtizedekben a kommunikáció mediális lehetőségei, „csatornái” mindenekelőtt a technikai médiumok által biztosított megjelenéseket jelentik; és a kommunikáció ezeken keresztül zajló megvalósulása mind a vallások, mind a vallástudomány számára megszámlálhatatlan lehetőséget, kutatási szempontot biztosít. Várjuk azokat az előadásokat, amelyek arra fókuszálnak, hogy az egyes vallások hitközvetítő, identitáserősítő kommunikációját miképpen befolyásolták, alakították át korunk médiumai, milyen a vallási közösségek viszonyulása ezekhez, vagyis milyen a médiajelenlétük. Mindenekelőtt az internet, a világháló által lehetővé vált formákra (honlap, blog, fórumok, közösségi oldalak, reklámok stb.) gondolhatunk, de továbbra is jelentős szerepe van a kommunikáció ezeket megelőző formáinak is (nyomtatott anyagok, írott sajtó, rádió, televízió, mobiltelefon stb.). Ugyanígy érdekes lehet az is, hogy azok, akik a vallásokon kívül állnak, miképpen használják ezeket a médiumokat a vallásokról folyó diskurzusokban.

Éppen az említett technikai-közösségi médiumok azok, amelyek nagy szerepet játszottak, játszanak a populáris kultúra előtérbe kerülésében, az elit- és populáris kultúra határainak elmosódásában; olyannyira, hogy a populáriskultúra-kutatás egyre elevenebbé válik. Ez a kapcsolat indokolja, hogy kommunikáció mellett a populáris kultúrának a vallásokkal való kapcsolatát is bevonjuk a jelen konferencia témái közé. A megközelítés ebben az esetben is kétirányú lehet: egyrészt maguknak a vallásoknak a saját hit- és önértelmezése hogyan viszonyul a populáris kultúra különböző megnyilvánulásaihoz, másrészt ez utóbbi alkotásaiban megjelenik-e a vallás mint tartalom. Várjuk azokat az előadásokat, amelyek a vallások és a populáris kultúra kapcsolatát különböző műfajokban és médiumokban vizsgálják (fantasy, [anti]utópia, science fiction; irodalmi alkotás, képregény, film, zene, számítógépes játék stb.).

Olyan előadásokat várunk, amelyek a fent említett kérdéskörök valamelyikéhez kapcsolódnak, vizsgált témájuk forrásainak és kutatásai eredményeinek alapos ismeretéről tesznek tanúbizonyságot, és eddig magyar nyelven még nem hangzottak el, illetve nem publikálták őket.

A jelentkezéshez kérjük, mindenki küldje el tervezett előadása címét és 300 szavas összefoglalását! Az előadástervezetek, absztraktok elfogadásáról a Magyar Vallástudományi Társaság elnöksége dönt, amiről 2023. július 15-ig tájékoztatja a jelentkezőket.

A MVT elnöksége nevében a konferencia szervezői:
Dr. Tóth Judit (ny. egyetemi oktató, Debreceni Egyetem)
Dr. Hoppál Bulcsú (főtitkár MVT, Corvinus Egyetem)