Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Pécskay Zoltán

Pécskay Zoltán, az MTA doktora, 1980 óta dolgozik az Atomki K/Ar laboratóriumában. Balogh Kadosával együtt fejlesztették a laboratóriumot Közép Európa meghatározó geokronológiai műhelyévé. Az ő radiometrikus kormeghatározásainak köszönhetően ismeri a magyar geológus szakma a Kárpát-Pannon térség vulkanikus folyamatainak időbeli lefolyását, amely elengedhetetlen a Kárpát-Pannon térség jelenlegi földtani arculatának megismeréséhez és végső soron a vulkanizmus genetikai fejlődésének megértéséhez. Szolgáltatott alapadatai szinte minden magyar vonatkozású vulkanológiai-tereptani publikációnak a részét képezik.

Tevékenysége nem korlátozódik a Kárpát medencére, több nemzetközi kutatócsoport tagjaként tartják számon, nemzetközi kapcsolatai minden kontinensre kiterjednek, Afrikától Antarktiszig számos expedíció résztvevője. Tudományos eredményeit neves geológiai, geokémiai, fizikai folyóiratokban publikálja, azok iránt jelentős a nemzetközi érdeklődés.

Nagymértékben hozzájárult a laboratórium műszaki színvonalának fenntartásához, kiemelkedő szerepe volt abban, hogy a laborban felnőtt egy új generáció, amely tovább tudja vinni a geokronológiai kutatásokat. Munkáját az NKFIH, a labor jelenleg folyó megújítását a GINOP támogatja.

Összességében elmondható, hogy Pécskay Zoltán a magyar és a nemzetközi földtanban hosszú ideje maradandót alkot, öregbíti az Atomki hírnevét, ezért teljes mértékben rászolgált a Szalay díjjal járó megbecsülésre.