Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Sramkó Gábor

Dr. Sramkó Gábor, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar Növénytani Tanszékének posztdoktora, aki háromfős kutatócsoportjával a sztyeppei élőlények eredetét vizsgálja. A Lendület-kutatócsoport egy, a magyarság számára kiemelten fontos biogeográfiai egységben tíz sztyeppei élőlény – hét növény és három állatfaj – genetikai szerkezetét kívánja feltárni a legmodernebb kutatási módszerekkel. A munka járulékos hozadéka a nagy adatbázisokban alulreprezentált pannon élőlények DNS-bankja, amelyet a mintagyűjtéssel egybekötve szeretnének kialakítani.