Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

"Fiatalok az akadémiai pályán" kérdőív

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) nagyszabású kérdőíves felmérést végez a 45 év alatti kutatók és oktatók körében. A felmérés címe „Fiatalok az akadémiai pályán”, és segítségével pontos képet szeretnének kapni arról, hogy milyen beavatkozásokra van szükség ahhoz, hogy a fiatal kutatók és oktatók számára jobb kutatási feltételeket teremthessünk, és hatékonyan segíthessük a fiatalok szakmai előmenetelét az akadémiai pályán.

Kérjük, segítsék az FKA munkáját, és vegyenek részt a kutatásban, kitöltve az alábbi link alatt található elektronikus kérdőívet:
https://kutatas.tarki.hu/fk/index.html !

A kérdőív kitöltésére 2021. október 8-ig van lehetőség.

Az alábbi rövid videó foglalja össze, hogy az Fiatal Kutatók Akadémiája miért tartja fontosnak, hogy minél többen töltsék ki a felmérést: https://www.youtube.com/watch?v=mObxo0UAFkw 

A felmérés kérdéssorát az FKA, a KRTK ANET Lab, a Corvinus Egyetem és az MTA Könyvtár és Információs Központ munkatársai részvételével állt össze, a kérdőívet a TÁRKI programozta. A kérdőív összeállítóiról, céljairól és menetéről részletesebben tájékozódhatnak a kutatás honlapján: https://kutatas.tarki.hu/fk/index.html .

A felmérés során lehetőség van a kitöltő válaszai és MTMT adatainak összekapcsolására, amellyel a cél az, hogy feltárásra kerüljenek az összefüggések a kutatói életpálya nehézségei, a társszerzői kapcsolatok és a tudományos siker között. Az adatok összekapcsolásához szükséges, hogy a kitöltők megadják MTMT-azonosítójukat a kérdőív kitöltése során.

Az adatok tárolása és elemzése a KRTK Adatbank biztonságos Adat Szobájában történik, a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával.
 
Kérjük, akkor is töltsék ki a kérdőívet, ha az adatok összekapcsolását nem engedélyezik, mert minden válasz hozzájárul a kutatás sikeréhez!

A kérdőívvel és kutatással kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket az fkk@anet.krtk.mta.hu címen várják a kutató csapat tagjai.