Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

MTA DAB Pályázati Úton Nyertes Kiadványok Szimpóziuma

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága kiadványpályázatán nyertes pályázók szimpóziumon mutatták be alkotásaikat.


"Egy eredendő Máshol” - az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában
Debreceni Egyetemi Kiadó
Előadó a kötet szerzője: Balajthy Ágnes egyetemi tanársegéd
DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet
Ízlelés, fogyasztás és az utazás szenzációi – Nemes Nagy Ágnes útinaplóiról

DAB_Kiadvanyszimpozium01.jpg       DAB_Kiadvanyszimpozium02.jpg

Az 1945 után készült útinaplók az akkori társadalmi berendezkedés miatti tabuk, potenciális témák vizsgálatát tették lehetővé. A nominalista leírások, látványelemek a kulturális turizmus eszközeivel mutatják be az 50-60-as évek USA-ját. Az Amerikában íródott naplóban Nemes Nagy Ágnes hétköznapi világba emeli és ugyanakkor ironikus távlatokba is helyezi a művészetet, a fogyasztást, az ízlelést vagy éppen a tájleírást.Szabó László: Tanulmányok a magyarrá lett jászokról

KIS-ÚJ-LAP Kft., Kisújszállás
Előadó a kötet szerkesztője: Gecse Annabella néprajzkutató
Damjanich János Múzeum

DAB_Kiadvanyszimpozium03.jpg       DAB_Kiadvanyszimpozium04.jpg

A mű a jelenleg megyei gyűjtőkörű, de városi Damjanich János Múzeum lelkes munkatársainak kiadványa, a Jászságról szóló, különböző helyeken publikált tanulmányokat tartalmaz. A kiadvány megjelentetésével a néprajztudomány eredményeit mentő, támogató cselekedet mellett emléket szenteltek Szabó László néprajztudós, egyetemi tanárnak, a Damjanich János Múzeum egykori osztályvezetőjének is.A “förtelmes kereskedelem”: a rabszolga-kereskedelem és a rabszolgatartó rendszerek kialakulása a kora újkori Észak-Amerikában
L’Harmattan Kiadó, Budapest
Előadó a kötet szerzője: Lévai Csaba egyetemi docens
DE Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék
A kora újkori atlanti-óceáni rabszolga-kereskedelem a nagy számok tükrében

DAB_Kiadvanyszimpozium05.jpg       DAB_Kiadvanyszimpozium08.jpg

A rabszolgatartó társadalmi forma a mai Amerikában is érezteti a hatását. A könyv kiemelten az atlanti-óceáni térségre és Észak-Amerikára jellemző adatokra hagyatkozik, azokat vizsgálja történelmi megközelítéssel. A szerző alapos kutatómunka után készítette el a kiadványt.A magyar nyelv eredete
Gondolat Kiadó, Budapest
Előadó a kötet szerzője: Maticsák Sándor egyetemi tanár
DE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

DAB_Kiadvanyszimpozium06.jpg       DAB_Kiadvanyszimpozium07.jpg

A könyv anyanyelvünk származásának nyomába szegődik, mely a nyelvrokonság bizonyítékait,  ismérveit mutatja be szisztematikusan. Tévhit az, hogy a magyar kis nyelv, és hogy ha nem értjük az adott nyelvet, akkor az biztosan nem lehet rokonnyelv. A köztudatban a genetikai, az antropológiai és a nyelvészeti fogalmak összekeverednek. A szerző többek között arra is vállalkozik, hogy bemutassa, miért és hogyan terjednek az ezzel kapcsolatos néhol már képtelen felvetések, pl. az őshaza-elmélettel kapcsolatban.