Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA Debreceni Területi Bizottságának 2024. évi Közgyűlése

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2024. február 28-án tartotta éves közgyűlését hibrid formában.
Az ülés levezető elnöke Harangi Mariann, az MTA DAB alelnöke.

Harangi Mariann.jpg

Lamm Vanda az MTA alelnöke köszöntőjében az Akadémia közelgő 200 éves jubileumának előkészületeiről, a tudományos közösség feladatairól, a kutatói életpálya népszerűsítéséről szólt. Az MTA Debreceni Területi Bizottsága Közgyűlésének hivatott feladatáról miszerint az éves esemény bemutatja a területi bizottság elmúlt évi eredményeit, tájékoztat az aktuális, a régió tudományos életének eseményeiről a társadalmi hasznosságot is előtérbe helyező kutatási eredmények bemutatásával, felveti a jövőbeni feladatokat és ugyanakkor a lehetséges megoldások megtalálásának reményében működésének nehézségeire is felhívja a figyelmet.

Lamm Vanda.jpg
Lamm Vanda köszöntője

Páles Zsolt az MTA DAB elnöke számolt be a 2023-as év bizottsági munkájáról, Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára pedig a szakbizottságok tevékenységét összegezte. A beszámolókat a közgyűlés jóváhagyta.


Páles Zsolt.jpg


Hodossy-Takács Előd.jpg


Ezt követően díjazásokra és a DAB Pro Scientia díjazottak előadásaira került sor.

Csiba László akadémikus A stroke és rizikóbetegségei. Hogyan tovább? címet adta előadásának. Ebben olyan kérdésekre kaphattunk választ mint Mi történik ha képernyőt és mi történik, ha könyvet olvasunk? Hogyan hat már minimális alkoholfogyasztás is a központi idegrendszerre? A dohányzás "csak" tüdőrákot okoz? A "néma gyilkos", a magasvérnyomás, idegrendszert pusztító hatása. A szívinfarktus és az agyi infarktus (ischemiás stroke) kezelésében a beszűkült/elzáródott ér megnyitásának döntő szerepe van. A vérrög oldásának/eltávolításának milyen nehézségei és perspektívái vannak akut stroke-ban? A napjaink sajnos gyakori kórképein túl Csiba László a diagnosztikus/gyógyító munka örömeivel és kudarcaival foglalkozott humorral is fűszerezett előadásában.

Csiba László.jpg
Győry Kálmán akadémikus a Hatvan év a számelméletben; rövid visszatekintés című előadását egyik legsikeresebb tanítványával, Hajdu Lajos egyetemi tanárral közösen tartotta. Az előadás két részből állt. Az első részben Hajdu Lajos röviden felsorolta a kitüntetett tudományos életútjának és tudományszervezői tevékenységének legfontosabb állomásait. A második részben a kitüntetett először rámutatott a számelmélet, ezen belül az általa művelt diofantikus számelmélet, algebrai számelmélet és algoritmikus számelmélet sajátosságaira, a legfontosabb problémák fő nehézségének az okára és az alkalmazott mély módszerek változatosságára. Ezt követően vázolta néhány úttörő jellegű, jelentős áttörést és számos alkalmazást eredményező tudományos eredményét és módszerét. Ezekkel egyrészt több régi, közöttük egy 100 éves problémát oldott meg, bizonyos értelemben lezárt fontos kutatási területeket, másrészt új kutatási irányokat nyitott meg. Győry Kálmán sok tanítványával és számos külföldi kutatóval dolgozott és dolgozik együtt. Eredményeit négy könyvben (Kingston, Cambridge) és közel 200 egyéb publikációban tette közzé. Jelenleg öt dolgozata van megjelenés alatt nemzetközi folyóiratokban.

Győry Kálmán.jpg

Hajdu Lajos.jpg

DAB Plakett díjazottak:
Balázs Margit, DE ÁOK Népegészség és Járványtani Intézet,
Tóth Valéria, DE BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet,
Szigeti Ferenc, NyE Műszaki és Agrártudományi Kar,
Vincze Csaba, DE TTK Matematikai Intézet

DAB Elismerő Oklevélben részesült:
Kozma László, nyugalmazott igazgató, idegenvezető

A közgyűlés alkalmával kiállítás tekinthető meg Kovács Viktória, Gárdonyi Sándor, Lénárt Attila Három grafikus címmel 2024. március 11-ig.

A közgyűlésről készült felvétel az alábbi elérhetőségen megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?v=HPW9Z-vB5os

További képek az eseményről: