Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA DAB 2022. évi hibrid Közgyűlése

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága 2022. február 23-án tartotta éves közgyűlését. A rendezvény hibrid módon került lebonyolításra, az eseményhez a tudományos közösség tagjai zoom felületen tudtak csatlakozni. A közgyűlés levezető elnöke Komlósi István, az MTA DAB alelnöke volt.

DAB_Komlósi István.JPG 

Freund Tamás az MTA elnöke videóüzenetben üdvözölte az programon résztvevőket. Összefoglalást adott a területi bizottságok életét érintő legfontosabb történésekről, hangsúlyozta a területi bizottságok Akadémia életében betöltött kiemelt szerepét. Informálta a közösséget a rendezvényszervezésre, kiadványtámogatásra, informatikai fejlesztésre és épület felújításokra fordított költségvetési többlettámogatásról. Említést tett az Akadémia 200 éves évfordulójára tervezett ünnepségsorozatról.

Az MTA Debreceni Területi Bizottsága elmúlt évi eseményeit Páles Zsolt az MTA DAB elnöke ismertette. A bizottságot jellemezhető statisztikai adatokat követően kitért a központi szervezésű eseményekre, úgymint a PhD pályázat, kiadványpályázat, a Magyar Tudomány Ünnepe programjai, a Nobel-Nap Debrecenben, vagy az egész év folyamán rendszeresen működő DAB-Klub. Felvetette egy tavasszal lehetséges szabadtéri rendezvény ötletét, mely a 40 éve épült DAB Székház épületének avatásához illetve a régió 80 évet betöltő kiválóságainak a megünnepléséhez kötődne.

DAB_Páles Zsolt.JPG

Hodossy-Takács Előd az MTA DAB főtitkára beszámolójának alapját a szakbizottságoktól beérkezett jelentések, valamint a 2022. február 9-én tartott MTA DAB Tanácsülés alkalmával a tanácstagok által folytatott konzultáció adja. A szak- és munkabizottságok a mögöttünk hagyott nehéz esztendőben is mindent megtettek a sikeres működés érdekében. Szinte minden jelentéstevő kitért arra, hogy a pandémia mi mindent akadályozott, ugyanakkor a szakmai eredmények, a tehetséggondozás, a fiatal kutatók pályára állítása éppúgy sikereket eredményezett, mint az elmúlt években; és nem maradtak el a szakmai elismerések sem. Felhívta a régióban dolgozó tudós kollégák figyelmét az MTA Alumni programra. Kérte, hogy lehetőség szerint segítség az MTA Elnökének kezdeményezését. További információk: https://mta.hu/alumni

 DAB_Hodossy-Takács Előd.jpg

A közgyűlés programjában díjátadások következtek. A DAB Pro Scientia Érmesek tartották a tudományos előadásokat.

 


DAB Pro Scientia Érme: Kun Ferenc, a DE TTK Fizikai Intézet

Kun Ferenc előadása: Repedések dinamikájától katasztófák előrejelzéséig

Hétköznapi tapasztalat, hogy szilárdtestek mechanikai terhelés hatására két vagy több darabra törnek. A törési folyamat részletei és eredménye erősen függ az anyagi jellemzők mellett a terhelés alkalmazásának módjától és a peremfeltételektől is. A szakterületen végzett kutatások célja sokrétű: a törést általában igyekszünk megelőzni, mert a törési jelenségek a felelősek mérnöki konstrukciók, épületek, hidak összeomlásáért, továbbá természeti katasztrófák, mint földcsuszamlások, vagy földrengések létrejöttéért. Ha már elkerülhetetlen, akkor előjelek korai azonosításával szeretnénk előre jelezni a közelgő katasztrofális törés bekövetkeztét. Kontrollált repedéskeltéssel olyan mintázatok létrehozására nyílik lehetőség, amelyek kiaknázhatók gyártástechnológiai alkalmazásokban. Fragmentációs jelenségek részletes megértésével tárhatjuk fel a geológiai alakfejlődés összefüggéseit, de közelebb juthatunk az űrszemét problémájának kezeléséhez is. Az előadásban saját kutatómunkám példáin keresztül igyekszem bemutatni, hogy az elmúlt két évtizedben a statisztikus fizika alkalmazásával törési jelenségek milyen törvényszerűségeit sikerült feltárni, amelyek felhasználhatóak katasztrófák előrejelzésére.

 


DAB Pro Scientia Érme: Paragh György, a DE ÁOK Belgyógyászati Intézet

Paragh György előadása: Primer és szekunder hyperlipoproteinaemiák jelentősége fokozott kardiovaszkuláris kockázatú betegekben

A szerző az általa vezetett munkacsoport korábbi vizsgálatainak bemutatásán keresztül az egyik fő szív-érrendszeri rizikót jelentő anyagcsere betegséggel, a hyperlipoproteinaemiákkal foglalkozik. Bemutatta azt, hogy a hyperlipoproteinaemiák hogyan fokozzák az érelmeszesedést. Az LDL-C károsító hatásán kívül foglalkozik a védőhatású HDL-C-vel. Hangsúlyozza annak antioxidáns hatását, melynek fő letéteményese a paraoxonáz-1 (PON1) aktivitás. Gyakori szekunder hyperlipoproteinaemiák közül az obezitással, melyben a zsírtömeg nagymértékű felszaporodása fokozott oxidatív stresszt és az érelmeszesedést elősegítő 2-es típusú diabetes mellitus, magasvérnyomás kialakulásában is jelentős szerepet játszik. Hangsúlyozza a zsírsejtek bioaktív anyagot (adipocytokint) termelő sajátosságát. Felhívja a figyelmet arra, hogy ezek egy része elősegíti az érelmeszesedés folyamatát, másik része pedig gátolja. Véleménye szerint az elsődleges neuroendokrin szabályozás mellett az adipocytokineknek a szabályozásban a finomra hangolás a fő feladata. Krónikus veseelégtelenségben, immunológiai betegségekben észlelhető lipideltérések mellett vizsgálja az oxidatív folyamatokat, a HDL-hez kötött PON1 és arileszteráz és laktonáz aktivitás változását, ezek összefüggését a lipidparaméterekkel és lipid szubfrakciókkal, valamint az adipocytokinekkel. Ezt követően bemutatja a statinok, fibrátok, valamint az LDL aferezis hatását a fenti paraméterekre. Végül bemutatja azt a fejlődést, mely a lipidcsökkentő terápiában az elmúlt 40 év alatt lezajlott és ezáltal lehetővé vált az, hogy a hyperlipoproteinaemiás betegek nagy része a célértéket elérve az egészséges társaihoz hasonló életet élhessen.

 


DAB Plakett díjasok:

Hajdu Lajos, DE Matematikai Intézet

Kovács Béla, DE MÉK Élelmiszertudományi Intézet

Panyi György, DE ÁOK Biofikai és Sejtbiológiai Intézet

Pusztai Gábor, DE BTK Néderlandisztika TanszékDAB Elismerő oklevél:

Cserép Zsuzsanna, az MTA DAB Klub közművelődés-szervezője

 

DAB_Csoportkép (díjazottak).JPG

 Az esemény alkalmából kiállítást tekinthettek meg Palásti Renáta festményeiből. Címe: Szín-terek. Látogatható 2022. március 21-ig.

 

 

A program a következő youtube linken megtekinthető:
https://youtu.be/NjVTqlI2nVA