Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Az MTA DAB 2021. évi Közgyűlése

online - Zoom

Az MTA DAB 2021. évi Közgyűlése


A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 2021. február 24-én, szerdán 10 órától tartotta éves közgyűlését, amelyen a régió tudományos közösségének tagjai zoom online felületen vettek részt. Freund Tamás az MTA elnöke videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket. Hangsúlyozta fontosságát a területi bizottságok szak- és munkabizottságaiban dolgozó szakemberek által teremtett, a társadalmi és gazdasági élet szerteágazó területeinek működéséhez elengedhetetlen alapvető hozzáadott értéknek.


Üléselnök
Páll Dénes, az MTA DAB alelnöke


Beszámoló az MTA DAB 2020. évi munkájáról
Páles Zsolt, az MTA DAB elnöke


A szakbizottságok munkájának összegzése
Hodossy-Takács Előd, az MTA DAB főtitkára


Az elnöki és főtitkári beszámolót a közgyűlés elfogadta.


A beszámolókat követően a DAB Pro Scientia díjazott Gergely Pál akadémikus a Debreceni Egyetem ÁOK Orvosi Vegytani Intézetének professor emeritusa a következő címmel tartott előadást: A glikogénanyagcserétől a protein foszfatázokig


A fehérje foszforiláció és defoszforiláció karrierje két tudós nevéhez kapcsolódik: Edwin G. Krebs és Edmond H. Fischer, akik 1953-ban felismerték, hogy a glikogénanyagcsere kulcsenzime a glikogén-foszforiláz szerin-oldalláncon foszforilálódik és ezáltal katalitikusan aktiválódik. Nobel-díjat 1992-ben kaptak úttörő felfedezésükért, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a mechanizmus a sejtfolyamatok minden területén alapvető szabályozási folyamatokat jelent. A humán genomban a foszforilációt katalizáló kinázok és a defoszforilációért felelős foszfatázok, valamint a különböző kölcsönható fehérjék száma igen jelentős, az összes kódolt fehérje 4 százaléka. A kinázok és foszfatázok jeltovábbító rendszerekbe szerveződnek, kapcsolatuk és bonyolult hálózataik (cross-talk) teszik lehetővé a különböző sejttípusokban pl. az anyagcsere-változásokat, sejtosztódást, differenciálódást, gének szabályozását, kontraktilitást.    
Az Orvosi Vegytani Intézetben több mint 50 éve kezdődtek el a glikogénanyagcsere kutatások és az ismertek bővülésével a fehérje foszforilációs és defoszforilációs vizsgálatok. Az előadás csak néhány eredményüket említette, rövid bepillantást engedve a kutatások izgalmas és fordulatos történéseibe.


A közgyűlés programjában további díjátadások következtek.


DAB Plakett díjazottak
Fazakas Sándor, DRHE Teológiai Intézet
Lóki József, DE TTK, Földtudományi Intézet
Remenyik Éva, DE KK, Bőrgyógyászati Klinika
Szakály Zoltán, DE GTK, Marketing és Kereskedelem Intézet

DAB Elismerő Oklevél
Kenyeres Sándor, az MTA DAB gondnoka


A közgyűlés ideje alatt kiállítást is láthattak a vendégek Tóth Csaba fényképeiből Madarak fényképeken és nemzetközi bélyegeken címmel.