Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

PhD pályázat 2020

PhD pályázat 2020. évi nyertesei:

Szabó Mária
N-klóraminosavak képződés- és bomláskinetikája.

Katona Csete
Vikingek a steppén. Skandinávok és nomádok kapcsolata a koraközépkorban.

Nagy Jenő
A klíma, a vonulás és az életmenet-jellegek kölcsönhatása madarak evolúciójában

Posta Anna
Szentírás-magyarázat vagy eposz? – Leonhardus Mokoschinus 1599-es latin nyelvű Ószövetség-átköltése

Bojcsuk Dóra
A szuper-enhanszterek kialakulásának vizsgálata

Gabnai Zoltán
Szennyvíztelepek szerepe és lehetőségei a körforgásos gazdaságban

Bertalan László
A Sajó aktív mederdinamikájának geomorfológiai, hidrológiai és ökológiai vonatkozásai

Meghívó az MTA DAB régiójához kötődő, PhD fokozatot szerzett kutatók online szimpóziumára
Ideje: 2020. november 11. (szerda) 10:00 óra

PhD pályázat 2020 kiírás

Beadási határidő: 2020. szeptember 22.