Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

XIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia

Helyszín: DAB Székház

INTERDISZCIPLINÁRIS PEDAGÓGIA ÉS A
KORSZAKVÁLTÁS BIZONYTALANSÁGA

XIII. Kiss Árpád Emlékkonferencia

Időpont:
2023. szeptember 15. (péntek)

Helyszín:
MTA DAB Székház
4032 Debrecen, Thomas Mann utca 49.


Program:

10:30-10:45
Megnyitó, köszöntések

10:45 – 11:15
Plenáris előadás
Trencsényi László: Volt-e 85-ben társadalmi vita

11.30-13.15
Szekciók

I. szekció
Egészség az oktatásban

Elnök: Rákosy-Vokó Zsuzsa

Gyulai Anikó
Az iskola-egészségügy szerepe a komplex szemléletű iskolai egészségfejlesztés megvalósulásában

Rákosy-Vokó Zsuzsa, Árva Dorottya
A hazai iskolai egészségfejlesztés: gyakorlatok, nehézségek, perspektívák egy országos felmérés tükrében

Szanyó Gáborné
Hogyan lehet egy egész tantestületet bevonni az iskolai egészségfejlesztésbe?- Jó gyakorlat a Talentum Református Általános Iskolából

Sápi Mária, Rákosy-Vokó Zsuzsa
Egészségfejlesztési tevékenységhez szükséges kompetenciák és ismeretek oktatásának újszerű megközelítése a pedagógusképzésben

II. szekció
Az oktatás regiszterei

Elnök: Pornói Imre

Márkus Edina, Juhász Erika, Benkei-Kovács Balázs
Közművelődési szakemberek pályaképének vizsgálata – Jövőkép a szakmáról és a társadalomról

Mészáros Attila
The relationship between emotional intelligence development and student achievement

Fónai Mihály
A bizonytalanság kora – prekár folyamatok pályakezdő tanárok körében

Hudra Árpád
Covid és média

Kiss Endre
A globalizáció három társadalma és az oktatás

III. szekció
Tanárgenerációk

Elnök: Chrappán Magdolna

Kovácsné Duró Andrea
Az egészségügyi tanár szakos hallgatók vélekedése a tanórai kommunikáció jellegzetességeiről

Andics Attila
Szexuális nevelés az iskolában -- módszertani tréning az ELTE tanárképzésben

Hanvay Hajnalka
A jó pap (is) holtig tanul, avagy a felnőttoktatás nehézségei és „művészete”

Sitku Krisztina
Kihívások és megoldáskeresés egy felsőoktatási ESN-EAP oktató gyakorlatában

Kapusi János
Kétnyelvűség a hazai középiskolai földrajzoktatásban – egy szaktanári attitűdvizsgálat tanulságai

13:15 – 14:00
Ebéd

14:00-15:45
Szekciók

I. szekció
Komparatív pedagógia

Elnök: Trencsényi László

Barabási Tünde, Stark Gabriella
Óvodapedagógusok a kisgyermeknevelés romániai intézményi változásának sodrásában

Miklósi Márta, Barabási Tünde, Gabóda Béla, Gabri Rudolf
Felnőttképzési célú jó gyakorlatok tapasztalatainak összegzése hazánkban, Romániában, Szlovákiában és Ukrajnában

Benke Magdolna
A szakképzési programok helye az európai neveléstudományi doktori iskolákban

Márkus Edina, Herczegh Judit, Takács-Miklósi Márta
Kulturális fogyasztás a visegrádi országokban

II. szekció
Neveléstörténet

Elnök: Brezsnyánszky László

Réti Tamás
Czövek Erna (1899-1983) zenepedagógiai munkássága szakírói tevékenysége tükrében

Darvai Tibor
Visszaemlékezések a magyar neveléstudomány 1945 és 1965 közötti történetéről

Kiss Lajos András
Kiberdemokrácia és szocializmus (Georg Klaus techno-antropológiai víziójának hatása a magyar pedagógiára a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben)

Kiss Endre
Különféle háttér Kiss Árpád programozott oktatás-koncepciójához Az NDK-kapcsolat

Drabancz Mihály Róbert
Vidéki rendszerváltó tanárok

III. szekció
A digitális kultúra arcai

Elnök: Buda András

Ollé János
A digitális kultúra tanításának didaktikai alapjai

Kovács Márk, Bognár Amália
Kódolás a készségfejlesztés szolgálatában

Kubinger-Pillmann Judit, Györe Géza
A digitális szövegértés fejlesztésének lehetőségei a digitális kultúra tantárgy tanítása során

Matlári Andrea
Az oktatástervező, e-learning fejlesztő kompetenciái a digitális kultúra tantárgyban

IV. szekció
Iskolák és innovációk

Elnök: Fónai Mihály

Kapusi János, Kovácsné Ilyés Ibolya
Projektszemlélet és tantárgyköziség – a Nemzetközi Érettségi (IB) Program 10 éve a debreceni Tóth Árpád Gimnáziumban

Pető Vanda, Chrappán Magdolna
Kutatásalapú tanulás a kémiaoktatásban - létező jelenség vagy rejtett potenciál?

Muzsalyiné Molnár Henrietta, Lénárd Sándor
A történetmeséléssel támogatott digitális szabadulószoba a kémiaoktatásban

Chrappán Magdolna, Bencze Rita
Tutorált praxissokk: a mentorálás hatása a korai pályaelhagyási szándékokra

15:45 – 16:00
Szünet

16:00-17:45
Szekciók

I. szekció
Közösségek - hallgatók

Elnök: Márkus Edina

Herczegh Judit
A mémek, mint társadalmi kohéziós és csoportidentitás azonosító eszközök

Máté-Szabó Barbara
Miért pont ide? Tanulási aspirációk és képzési motiváció vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben

Puzsár Fruzsina, Máté-Szabó Barbara
Közösségfejlesztés lehetőségei a fiatalok részvételével

Juhász Orchidea Marianna
Közösségfejlesztés: fókuszban a társasjátékok

II. szekció
Iskola, mint történelem

Elnök: Kiss Endre

Pornói Imre
Az átnevelés gondolatának aspektusai a XX. század első felében

Szalay Ignác
A tankönyv, mint eszköz. A harmincas évek magyar gimnáziumi történelemkönyveinek elemzése

Szabóné Tóth Judit Ilona
Olvasókör egy alföldi településen – a hajdúnánási Hunyadi Olvasókör

Pete József
Az iskola, mint az emlékezés tárgyiasult tárgya

III. szekció
Pegagógiai dimenziók

Elnök: Ollé János

Buda András
Oktatói jóllét a Debreceni Egyetemen

Ádám Anetta
Mentorból tanár - a Tanítsunk Magyarországért! mentorprogam hatása a tanárjelöltek pedagógiai kompetenciáinak fejlődésére

Pacsuta István
Hallgatók értékstruktúrájának változásai

Major Enikő
Megvalósuló kommunikáció a pedagógusok és szülők között

 
PROGRAMFÜZET

A konferenciáról megjelent cikk itt olvasható.