Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

VI. Nemzetközi Inerdiszciplináris Konferencia/VI. International Interdisciplinary Conference

online


Tisztelt Oktató! Tisztelt Hallgató!
Ezúton invitálom Önt és tisztelt kollégáit, hallgatótársait a VI. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencián történő részvételre!
A KONFERENCIA DÁTUMA:

2021. március 19.


 
A KONFERENCIA TÍPUSA:

online konferenciaNYELVEK:  magyar, angol


___


REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE: 2021. március 10.
A regisztrációhoz szükséges az Ön (max. 1 000 karakteres) absztraktja és ppt, pptx vagy pdf prezentációja.


Online regisztrációs űrlap:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxbAm_hvAwVpuoV4NF-p_a64N1kor16CsWA2UVG70Q4BVZUw/viewform?usp=sf_link  

___

RÉSZVÉTELI DÍJ:


- INGYENES

(hallgatóknak, tanároknak, egyéb magánszemélyeknek), ha minden kérdésre válaszolnak a regisztráció során


-   10 000 Ft/fő, ha nem ad választ a 4 interdiszciplináris vonatkozású kérdésre a regisztráció során.

A 4 kérdés:
   a) Mi a kapcsolat a prezentációja és a mesterséges intelligencia (pl. robotok, tanulni képes algoritmusok stb.) között?
   b) Mi a kapcsolat a prezentációja és a tanulás OxIPO-modellje között? Megjegyzés: e modell szerint a Tanulás = Szervezés * (Input + Process + Output)
   c) Mi a kapcsolat a prezentációja és a hadviselés vagy a lélektani hadviselés között?
  d) Mi a kapcsolat a prezentációja és Földön kívüli életfeltételek megteremtése (pl. űrhajózás, terraformálás stb.) között?


- 30 000 Ft/fő cégek által delegált résztvevők számára.
___

SZERVEZŐK:


Főszervező:
Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Hungary)

Társszervezők:
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP, Hungary), 
Digital-Forensic Pro (Czech Republic),
Eszterházy Károly Egyetem (Hungary),
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (Hungary), 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Pszichológiai Szakbizottság (Hungary),
K+F Stúdió Kft.. (Hungary), Partiumi Keresztény Egyetem (Romania),
Nagyszombati Egyetem Nagyszombat Pedagógiai Kar (Slovakia),
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka (Serbia)
___
 
KONTAKT SZEMÉLY: Dr. Mező Ferenc (ferenc.mezo1@gmail.com)

 
Üdvözlettel:
 
Mező Ferenc (Ph.D.)
Elnök
Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület

 

Dear Professor! Dear Student!
We invite You and Your Colleagues to the VI. International Interdisciplinary Conference.
DATE OF CONFERENCE:

19 March 2021


 
TYPE OF THE CONFERENCE:

online conferenceLANGUAGES: English, Hungarian___

DEADLINE OF REGISTRATION IS: 10 March 2021
Your (max. 1500 characters) abstract and your ppt, pptx or pdf presentation is needed for registration.

Online registration form:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxbAm_hvAwVpuoV4NF-p_a64N1kor16CsWA2UVG70Q4BVZUw/viewform?usp=sf_link  

___

PRICES:


- FREE

(for students, educators, other private individuals) if you give answers to all questions in case of registrtation


-  HUF 10,000 / person if you do not give answers to the 4 interdisciplinary questions in case of registration 

The 4 questions are:
   a) What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and Artificial Intelligence (e.g. robots, learning algorithms)?
   b) What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and the OxIPO model of learning? Note: according to this model, the Learning = Organization * (Input + Process + Output).
   c) What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and warfare or psychological warfare?
  d) What is the connection between your presentation (and/or your scientific area) and the creation of extraterrestrial living conditions (e.g. spacecraft, terraforming of planets, etc.)?


- HUF 30,000 / person for participants delegated by companies. 
___

ORGANIZERS:

Main organizer:
Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Hungary)

Co-organizers:
Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP, Hungary),
Digital-Forensic Pro (Czech Republic),
Eszterházy Károly Egyetem (Hungary),
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (Hungary), 
MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Pszichológiai Szakbizottság (Hungary),
K+F Stúdió Kft.. (Hungary), Partiumi Keresztény Egyetem (Romania),
Nagyszombati Egyetem Nagyszombat Pedagógiai Kar (Slovakia),
Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka (Serbia)
___
 
CONTACT PERSON: Mr. Ferenc Mező (Ph.D.) (ferenc.mezo1@gmail.com)

Best Regards,
 
Mező Ferenc (Ph.D.)
President
Cube Circle talent development Cultural Association