Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Vargha Fruzsina Sára (Nyelvtudományi Kutatóközpont) előadása "Kvantitatív nyelvföldrajz" címmel

online - Webex

Kvantitatív nyelvföldrajz

 

Előadó:
Vargha Fruzsina Sára
(Nyelvtudományi Kutatóközpont)

Időpont:
2021. május 13. (csütörtök) 18 óra

Helyszín:
online Webex
https://unideb.webex.com/unideb/j.php?MTID=m4949cc1ba3830b9049403eb0a81e6674

 

Absztrakt

A nyelvföldrajz a nyelvi jelenségek térbeli változatosságával, a nyelvi változatosság térbeli ábrázolásával foglalkozik. A nyelvföldrajzi kutatás alapvető forrásai a nyelvatlaszok, amelyek az egyes nyelvi jelenségek földrajzi változatosságát mutatják meg térképes formában. A magyar dialektológusok sok százezer nyelvi adatot gyűjtöttek össze és adtak közre nyelvatlaszokban, ezeknek az adattáraknak a felhasználása azonban hézagos maradt. Egyedül Imre Samu vállalkozott nagyszabású kutatásra, amikor kvantitatív megközelítésben vizsgált és térképezett nyelvi jelenségeket és végzett kimutatásokat A magyar nyelvjárások atlasza adatai alapján. A nyelvatlaszadatok hatékony kvantitatív elemzése a számítógépes dialektológiai fejlesztések révén vált lehetővé nyelvjárási adatok és adattárak informatizálásával, vagyis a fonetikusan lejegyzett adatok és a metaadatok megfelelő számítógépes rögzítésével, így biztosítva, hogy azok egymással integrálhatóvá és sokrétűen felhasználhatóvá, fonetikai elemzésre is alkalmassá váljanak, a kutatási célokhoz kifejlesztett algoritmusokkal végzett kimutatások eredményei pedig automatikusan
térképezhetők legyenek. Előadásomban az informatizált atlaszadatok felhasználásának sokrétűségét mutatom be hangstatisztikai kimutatásokkal, a dialektometria (a nyelvjárások közötti távolság mérése) eszköztárával, illetve a magánhangzó-minőségeket a lejegyzések esetlegességeit is korrigálva pontosító térképekkel. 2020-ban a Nyelvtudományi Kutatóközpontban megkezdtük egy hanggal összekapcsolt lejegyzésekből álló moldvai nyelvjárási korpusz kialakítását. A szövegek alapján arra is kitérek, hogyan lehet finoman mellékjelezett lejegyzésekből automatizált  módszerekkel hangstatisztikai térképeket készíteni a fonetikai jelenségek térbeliségének ábrázolására.

Bővebb információ:
Fehér Krisztina, az MTA DAB Nyelvtudományi Munkabizottság titkára, feher.krisztina@arts.unideb.hu