Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Szenvedéllyel az Evangélium szabadságáért

Helyszín: Debreceni Református Kollégium Kistanácsterem

Szenvedéllyel az Evangélium szabadságáért
Barth és a magyar református teológia (3)
című tudományos szimpózium

Időpont:
2024. április 24. (szerda) 9:30

Helyszín:
Debreceni Református Kollégium Kistanácsterem
4026 Debrecen, Kálvin tér 16.

Szervezők:
DRHE Karl Barth Kutatóintézete,
Doktorok Kollégiuma Rendszeres Teológiai Szekciója,
MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága


A konferencia aktualitásánál az a körülmény szolgál, hogy az 1934-es év különös jelentőséggel bírt Karl Barth életében és teológiai munkásságában. 90 évvel ezelőtt, ebben az évben került megfogalmazásra a Barmeni Teológiai Nyilatkozat (amely lényegében Barth kézjegyét hordozza). Ugyancsak ebben az évben került sor Barth és Brunner között az elhíresült vitára az ember istenképűsége és a természeti teológia kérdésében, valamint olyan meghatározó előadásokra, amelyek a barthi életmű eddigi eredményeit összegezték. Ugyanakkor ebben az évben veszíti el egyetemi katedráját a hitleri Németországban, mert egyetemi alkalmazottként nem hajlandó felesküdni a Führerre. Számos kérdés foglalkoztatta és foglalkoztatja azóta is a nemzetközi Barth-kutatást: Milyen következményekkel jártak ezek az események és teológiai tisztázódások a barthi életmű egészére nézve, és miként váltak ismertté Magyarországon? Hogyan csapódtak le ez események a magyar református és nemcsak református teológiai és egyházi közgondolkodásban? Mi lehet az aktualitása Barth teológiai felismeréseinek kilenc évtizeddel a történések után? Mennyiben segítheti ma is Barth életműve teológiai ítéletalkotásunkat, igehirdetésünket, egyházi szolgálatunkat?
E kérdésekre keressük a választ a Kelet-közép Európai Karl Barth Kutatóintézete által szervezett konferencia keretében.

Program:

9:30
Köszöntés, konferenciamegnyitás    

10:00-10:45
„Der Auftrag der Kirche, in welchem ihre Freiheit gründet“. Spiegelungen zwischen Barths Denken und der Barmer Theologischen Erklärung von 1934 [„Az egyház küldetése, amelyben szabadsága alapszik”. Tükröződések Barth gondolkodása és az 1934-es Barmeni Teológiai Nyilatkozat között]
Dr. Michael Beintker (Universität Münster)

10:45-11:00
Kávészünet    

11:00-11:45
A hiányzó hetedik tézis. Barmen, Barth és a zsidókérdés
Dr. Árvavölgyi Béla (Tahitótfalu)

11:45-12:30
Az antiszemitizmus jelensége és a hatalom problémája a katolikus teológiában
Dr. Görföl Tibor (PTE BTK)

12:30-13:30
Ebédszünet    

13:30-14:15
Kijelentés, egyház, teológia ‒ 1934
Dr. Fazakas Sándor (DRHE)

14:15-15:00
Látható egyház – látható az egyház? A tanúság és kegyesség teológiai problémája az egyházértelmezésre vonatkozóan és annak mai relevanciája
Dr. Borsi Attila (KRE BTK)

15:00-15:15
Szünet    

15:15-16:00
Barth keresztségértelmezése az isteni kiválasztás fényében, a zsarnoksággal szemben
Drs. Czapp József (BBTE ÖDI)

16:00-16:30
A Die Kirchliche Dogmatik fordítása - beszámoló
Dr. Görföl Tibor/Dr. Fazakas Sándor

16:30-17:00
Konferencia bezárása    

Az esemény plakátja