Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2018

DAB Székház, Debrecen


Oktatás-Informatika-Pedagógia Konferencia 2018


Időpont:
2018. február 9. (péntek) 10.30

Helyszín:
MTA DAB Székház
(4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Szervezők:
Debreceni Egyetem Nevelés-és Művelődéstudományi Intézete
MTA DAB Neveléstudományi Munkabizottsága


Program:

10.30-11.30    Megnyitó

Köszöntések
Pléh Csaba: Az IKT világának rendszere az oktatás folyamatában: Taxonómia és adatigény

11-30-11.45    Szünet


Szekciók

Az információs társadalom tanulói
11.45-13.30 Bognár Rezső Terem          Elnök: Szabó József

Baracsi Katalin: A digitális világ új veszélyei - diákok és tanárok egyenrangúan az online térben?
Bodnár Éva – Sass Judit: Tanulótípusok azonosítása e-tanulási környezetben mutatott viselkedés alapján
Majó-Petri Zoltán – Kazár Klára: Diákok aktivitása egy online platformon: mikor tanulnak a felhasználók?
Szabó József – Bátfai Norbert: Gamer tanulók
Kristóf Zsolt: Virtuális alapkompetenciák vizsgálata a Second Life terében


Pedagógusok és az IKT
11.45-13.30 Holló László Terem         Elnök: Ollé János

Pitlik László – Szani Ferenc – Balogh Anikó: A Jó Oktató fogalmának operacionalizálása
Dringó-Horváth Ida – Gonda Zsuzsa: A tanári IKT-kompetencia fejlesztése a tanárképzésben
Csordás Ildikó: TeachUP - MOOC-ok a pedagógusképzésben és pedagógus-továbbképzésben
Csillik Olga – Daruka Magdolna: Hibrid oktatás megjelenése a szakmai tanárképzésben
Buda András: Miért ne használjunk IKT eszközöket az oktatásban?


IKT alapú innováció
11.45-13.30 Csokonai Terem         Elnök: Hülber László

Simonics István: Elektronikus tananyagok és szakmai könyvek fejlesztése a felsőoktatásban
Kasznár Veronika Katalin – Szerényi Attila: Tankönyvfejlesztés hagyományos és digitális verziókban - Nyomtatott tankönyvek digitális kiterjesztései szakképzési területen
Janurikné Soltész Erika: A problémamegoldásra optimalizált kísérleti tananyagfejlesztés elméleti kérdései
Lanszki Anita – Bólya Anna Mária: Tanulástámogató keretrendszerek a táncművészképzés elméleti oktatásának szolgálatában - kétféle LMS összehasonlítása
Timár Borbála: Drón – A kritikai médiaműveltség fejlesztése digitális eszközökkel


IKT a munka világában
11.45-13.30 Klub         Elnök: Könczöl Tamás Balázs

Turza Boglárka: Oktatásfejlesztés vállalati képzésen innen, közoktatáson túl
Bokor Tamás – Dobó István – Pelle Veronika: Munkavállalók kommunikációs képzettségére vonatkozó igények felmérése a Közép- Dunántúli Régióban működő vállalkozások körében
Könczöl Tamás Balázs – Vitéz Gyöngyvér: SkillToolkit adaptív Virtuális Tanulási Környezet
Papp Gyula: A digitális diplomához vezető út

13.30-14.15    Ebéd


Középpontban az esport
- az MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Informatikai Albizottság nyilvános ülése
14.15-16.00 Bognár Rezső Terem         Elnök: Forgó Sándor

Szabó József: Gamerek az iskolában
Kristóf Zsolt: Az esportok képességrendszere
Besenczi Renátó: DEAC-Hackers
Albert Andrea – Szűcs Gábor: LOLJOE - Az iskolai esportok lehetőségei az informatika projektmódszerrel történő tanításában


Innovatív iskola
14.15-16.00 Holló László Terem         Elnök: Bodnár Éva

Barnucz Nóra: IKT eszközök hatásvizsgálata angol óra keretében
Polyák Zsuzsanna: Az iPad táblagép zenepedagógiai alkalmazási lehetőségei a Teaching Music és a Music Educators Journal szakfolyóiratok tartalomelemzése alapján
Horváthné Tóth Gabriella: Innovatív oktatási módszerek, jó gyakorlatok a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában
Lanszki Anita: Digitális történetek értékelési kritériumai a “Digitális történetmesélés a nevelési-oktatási folyamatban” elnevezésű kutatásban
Szőnyi Andrea – Vida Nárcisz: Digitális oktatás személyes történetekkel: az IWitness platform


A számítógépes gondolkodás fejlesztésének Sprego eszközei
14.15-16.00 Csokonai Terem         Elnök: Csernoch Mária        Opponens: Abari Kálmán

Csernoch Mária: Sprego programozás – elméleti megalapozás
Biró Piroska: Sprego függvények és tömbképletek
Dani Erzsébet: Autentikus Sprego tartalmak – weblap táblák konverziója és szerkezeti validálása
Sebestyén Katalin: Számítógépes gondolkodás fejlesztése számítógép nélkül − a Sprego programozás unplugged eszközei
Csapó Gábor: A Sprego módszertan támogatása interaktív és virtuális valóságra alapuló eszközökkel


Digitális tanulási környezetek
14.15-16.00 Klub         Elnök: Papp Gyula

Pitlik László – Szani Ferenc – Balogh Anikó: Tanulók tevékenységének nyomon követése e-learning keretrendszerben
Nemes László – Pitlik László: A KLM modell története és jövője az e-tanulás szempontjából
Vágvölgyi Csaba: Analitika és vizualizáció az e-learningben
Járeb Ottmár: A távoktatási környezetben fellépő kognitív terhelés és a tanulási teljesítmény összefüggésének elméleti kérdései
Hegyesi Franciska – Kártyás Gyula: Mooc képzési tapasztalatok hét félév után


16.00-16.15    Szünet

16.15-17.30    Horváth Ádám: Melyek a DOS megvalósulásának feltételei?