Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Kiss András Emlékkonferencia

Helyszín: EME központi előadóterme

Időpont:
2022. október 5–6. (szerda-csütörtök)

Helyszín:
EME központi előadóterme,
Kolozsvár, Jókai/Napoca u. 2.

Program:

Október 5. (szerda)

9.30
Koszorúzás Kiss András sírjánál a Házsongárdi temetőben

11.00
Emlékkonferencia az EME előadótermében, Jókai/Napoca u. 2.

Köszöntők

Bitay Enikő (elnök, Erdélyi Múzeum-Egyesület)
Paula Ivan (igazgató, Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Levéltára)

Ülésvezető: Kovács András (EME)

11.20
Ioan Drăgan (RNL): Câteva gânduri de recunoștință pentru un arhivist adevărat

11.40
Flóra Ágnes (RNL): „A fél 6-os RATA busszal elindultam…" Kiss András iratmentő tevékenysége a kolozsvári levéltárban

12.00
Sipos Gábor (EME): Kiss András és az EME újraindulása

12.20
Egyed Ákos (EME): Kiss András kutatásai Kolozsvár történetéről

12.40
Hozzászólások

13.00
Ebéd

Ülésvezető: Flóra Ágnes (RNL)

15.00
Mihály Melinda (Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum): Bácsi Péter Fő téri háza. Észrevételek az épület tulajdonosai és reneszánsz díszítőelemei kapcsán

15.20
Jeney-Tóth Annamária (Debreceni Egyetem BTK Történeti Intézet): Kolozsvár város adóigazgatása és az adószedés gyakorlata az 1630–1640-es években

15.40
Rüsz-Fogarasi Enikő (Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvári Magyar Történeti Intézet): Kolozsvári számadások

16.00
Pakó László (EME Jakó Zsigmond Kutatóintézet): Adatok a kolozsvári direktorok intézményének kora újkori történetéből

16.20
Hozzászólások, szünet

Ülésvezető: Pakó László (EME JZsKI)

17.00
Pócs Éva (ELKH BTK Néprajztudományi Intézet): Váltott gyerek: a hiedelmek és a boszorkányperek valósága

17.20
Veres Tünde (MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár): Nánási boszorkányok

17.40
Tóth G. Péter (ELKH BTK NTI): A tetemrehívástól a halottszemléig: egy jogszokás maradványa vagy újjáéledése a kora újkori Erdélyben

18.00
Hozzászólások

18.40
Állófogadás

Október 6. (csütörtök)

Ülésvezető: Bogdándi Zsolt (EME JZsKI)

10.00
Tamásné Szabó Csilla (EME JZsKI): A magyar jogi szaknyelv formálódása a 16–17. században

10.20
Oborni Teréz (ELKH BTK Történettudományi Intézet): A Supplementum Tripartiti - Erdély jogtörténetének egy 16. századi forrása

10.40
Dáné Veronka (Tiszántúli Református Egyházkerület Levéltára): Kolozs vármegye birtokos nemes procuratorai a 17. század első felében

11.00
Hozzászólások, szünet

Ülésvezető: Gálfi Emőke (EME JZsKI)

11.30
Jakó Klára (ELKH BTK TTI): Bocskay István levelezéséről, levéltáráról új források kapcsán

11.50
Papp Klára (DE BTK TTI): A gondoskodó grófnő: Csáky Rozália özvegyi éveiből

12.10
Lupescu Makó Mária (BBTE KMTI): (Aranyos)Gyéres, protokolluma tükrében

12.30
Erdész Ádám (MNL Békés Megyei Levéltár): Történész és történetírás Kolozsváron a századelőn

12.50
Hozzászólások, zárszó

13.30
Ebéd

A rendezvény plakátja itt tekinthető meg.

Részletes programleírás az EME honlapján