Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület éves közgyűlése

Helyszín: DAB Székház

MEGHÍVÓ

Tisztelt Tagtársak!


Értesítem az egyesület tagjait, hogy az éves közgyűlésünket 2023.03.25-én 10 órai kezdettel tartjuk.
Helyszín: a DAB Székház nagyterme. Debrecen Thomas Mann u. 49

Napirend:
1. Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása
2. Elnöki beszámoló a 2022. évről Ea: Fülöp Mihály
3. Pénzügyi beszámoló a 2022. évről Ea: Dr. Harkányi Károlyné
4. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója Ea: Dr. Király Róbert
5. A 2023.évi munkaterv ismertetése Ea: Fülöp Mihály
6. Hozzászólások, szavazás az elhangzott beszámolókról.
7. Elnökválasztás, EB tag választás

Kérem tagtársainkat, hogy a napirend fontosságára való tekintettel minél nagyobb számban jelenjenek meg! Aki nem tud jelen lenni, meghatalmazással gondoskodjon képviseletéről. Kérem a tagszervezetek vezetőit, hogy a meghatalmazások elkészítését segítsék elő!

A regisztrációnál az éves tagdíj (2500 Ft/fő) befizethető.Debrecen, 2023. 03.02.

                                                                          Fülöp Mihály
                                                                      Egyesületi elnök

MEGHÍVÓ