Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Dr. Gervain Judit (Université Paris Decartes) előadása: Korai nyelvelsajátítás: nehéz nyelv-e a magyar?

Online - WebexDr. Gervain Judit (Université Paris Descartes) előadása:
Korai nyelvelsajátítás: nehéz nyelv-e a magyar?Időpont:
2021. december 16. (csütörtök) 18 óra

 

Helyszín:
Webex-link:
https://unideb.webex.com/unideb/e.php?MTID=mf715df318ee4e6faf961cbe849cb8dad

 Absztrakt

A nyelvelsajátítás nemzetközi irodalma leginkább az angollal, illetve más, hasonló szerkezetű indoeurópai nyelvekkel foglalkozik. Így az olyan kérdések, mint a komplex, agglutináló morfológia elsajátítása, ami a vizsgált nyelvekre nem jellemző, viszonylag kevés figyelmet kaptak. Előadásomban olyan empirikus munkákat foglalok össze, amelyekben a magyar alaktan elsajátításának egyes jelenségeit vizsgáltuk gyermeknyelvi korpuszokon, illetve magyar anyanyelvű csecsemőknél kísérleti úton. Beszélni fogok a morfológiailag összetett alakok dekompozíciójáról, illetve a magánhangzó-harmónia elsajátításáról.

Bővebb információ:
Fehér Krisztina,
az MTA DAB Nyelvtudományi Munkabizottság titkára,
feher.krisztina@arts.unideb.hu