Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Klinikai és Személyiséglélektani Tanszékének kutatásokkal kapcsolatos beszámolója

Helyszín: DAB Székház

 Időpont:
2021. szeptember 15. szerda 12:30-tól 13:30-ig 

Helyszín:
MTA DAB Székház
(4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

Szervezők:
MTA Debreceni Akadémiai Bizottság
Nevelés- Művelődéstudományi és Pszichológiai Szakbizottság
Pszichológiai Munkabizottsága

Program:

A Klinikai és Személyiséglélektani Tanszéken folyó kutatások, illetve a tanszéken működő kutatócsoportok kutatási irányvonalai alapvetően a mentális zavarok megelőzése, kialakulása, illetve a terápiás beavatkozások területére esnek, így a klasszikus klinikai kutatások közé illeszkednek.
Főbb témáink a depresszió, az öngyilkosság-megelőzés, a szkizofrénia, az egészségszorongás, a disszociáció, és a viselkedéses addikciók területeihez tartoznak. Mindezek mellett személyiséglélektani és egészségpszichológiai témák, és azok klinikai vonatkozásai is a kutatási területeinkhez tartoznak.
A szexuális önérvényesítés, az információs és kommunikációs eszközök használata gyerekek körében, a káros szociális média használat, a szociális jóllét, továbbá a korai kötődés és a szülésélmény. Kutatócsoportjaink tanszékeken, intézeteken és más egyetemeken is átívelnek. Fontos kapcsolódási pontjaink vannak a szociálpszichológiával (pl.: antistigma program), illetve a családorvoslással (pl.: hangulatzavarok az alapellátásban), a pszichiátriával, illetve új kutatási irányként kapcsolódunk a közlekedéspszichológiához (vezetési stílus és hangulati állapot).
Együttműködést kezdeményeztünk olyan szervezeti egységekkel (GTK) is, akik a kutatásainkhoz műszeres mérésekhez való hozzáférést is biztosítanak (EEG, bőrellenállás mérés, aFACS, Szemmozgásérzékelés, VR).

Bővebb információ:

Dr. Olajos Tímea
tanszékvezető főiskolai docens
intézetigazgató-helyettes
Debreceni Egyetem, BTK
Pszichológiai Intézet
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
e-mail: olajos.timea@arts.unideb.hu