Magyar tudományos akadémia

Debreceni területi bizottsága

Csataképek, életképek, emlékképek

Helyszín: Debreceni Egyetem, MTA DAB székház

Csataképek, életképek, emlékképek
1914-1918
 
Az első világháború emlékezete az irodalomban, a művészetekben
és a mindennapok kultúrájában

Tudományos konferencia és kiállítás


Időpont:
2014. november 13-14.


Helyszín:
Debreceni Egyetem, Főépület
(4031 Debrecen, Egyetem tér 1.)

MTA DAB Székház
(4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.)

DE Zeneművészeti Kar, Liszt Ferenc terem
(4032 Debrecen, Egyetem tér 2.)

Déri Múzeum, Díszterem
(4026 Debrecen, Déri tér 1.)


Szervezők:
MTA DAB Irodalomtudományi Munkabizottság
MTA DAB Néprajzi Munkabizottság
MTA DAB Politológiai Munkabizottság
MTA DAB Zenetudományi Munkabizottság
Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Csokonai Nemzeti Színház
Déri Múzeum, DebrecenProgram

November 13. (csütörtök)
Debreceni Egyetem, főépület

10:00-11:30 Ismeretterjesztő előadások
(DEENK olvasóterem)

Lieli Pál: Szemelvények a brit zenéből a késő viktoriánus kortól az első világháború végéig

Mihucz Péter: Egyenruhák és személyi felszerelések az első világháborúban

Regisztráció a helyszínen 13.00-14.00 óra között

14:00-15:30 Plenáris előadás

Szegedy-Maszák Mihály: Az első világháború a regényirodalomban

15:30 A Kiállítás megnyitása
(DEENK előtér)

16:30 – 18:00 Szekcióelőadások

1. szekció: Katonalevelek és múzeumok
(Néprajz Tanszék könyvtára, III. em. 346. terem)
Elnök: Keményfi Róbert

Voigt Vilmos: „My Dear Mother”: Katonalevelek az első világháborúban

Pozsony Ferenc: Az „első nagyverekedés” egy orbaiszéki tüzér katona leveleinek tükrében

Bereczki Ibolya: Lenyomatok. Az első világháború emlékei a múzeumi néprajzi gyűjteményekben

2. szekció: Magyarok és szerbek
(Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet könyvtára III. em. 303. terem)
Elnök: Glant Tibor

Szabó Szilárd: A szarajevói merénylet elkövetőinek pere és emlékezete

Eric Weaver: Atrocitásokra várva - magyarok és osztrákok szerb-képe az első világháború alatt

19:00 Zongorahangverseny korabeli zeneművekből
(DE Zeneművészeti Kar Liszt terem)


November 14. (péntek)
(MTA DAB székház)

Regisztráció a helyszínen 8.30-9.00 óra között

9:00 – 10:30 Szekcióelőadások 1.

1. szekció: Frontkarácsonyok
Elnök: Keményfi Róbert

Batári Zsuzsanna: Háborús karácsonyok - frontkarácsonyok az első világháborúban

Lukács László: Katona-karácsonyfa, háborús karácsonyfa az első világháborúban

2. szekció: A háború költészete
Elnök: Berta Erzsébet

Lapis József: Gyóni Géza és az első világháborús magyar líra

Bakó Endre: Élmény és világkép az első világháborús magyar költészetben

Rácz István: Az első világháború az angol költészetben


11:00 – 12:30 Szekcióelőadások 2.

1. szekció: Sajtó és múzeumok
Elnök: Bartha Róbert

Demeter Gábor: A sajtó szerepe a hátország mobilizálásában és harckészültségének fenntartásában a világháború idején

Glant Tibor:  „Úriemberhez nem méltó művészet”: a karikatúra szerepe az első világháborús amerikai belpolitikai propagandában

Lakner Lajos: Kiállítható-e a háború? Az erőszak és a háború múzeumi bemutatásának lehetőségei

2. szekció: A háború az epikában és a drámában
Elnök: Rácz István

Kőbányai János: A történelem és a irodalom mesgyéjén: Az első világháború magyar irodalmi reprezentációja

Takács Miklós: Egy elfelejtett világsiker (Markovits Rodion: Szibériai garnizon)

Kovács Kálmán: 1814-1914. A nagy háborúk kritikája a háborús eufória árnyékában: Johann Wolfgang von Goethe és Gerhart Hauptmann ünnepi játékai

14:30 – 15:30 Szekcióelőadások 3.

1. szekció: A háború az olasz kultúrában
Elnök: Bitskey István

Puskás István:  „A háború tisztán tartja az emberiséget”: A háború mint a modernitás emblémája és a provokáció az olasz futurizmusban

Pete László: A Nagy Háború emlékezete Olaszországban

2. szekció: A háború emlékezete
Elnök: Szirák Péter

Győri Zsolt: Veteránemlékezet a Gulyás testvérek Én is jártam az Isonzónál című ilmjében

Bényei Tamás: Emlékmű és kísértethang: az első világháborús angol irodalom
(meg)emlékezési stratégiáiról

16:00 – 17:30 Szekcióelőadások 4.

1. szekció: A háború az irodalomban és a naplókban
Elnök: Bényei Tamás

Kálai Sándor: Populáris irodalom és háborús erőfeszítés (Gustave Le Rouge esete)

Balogh Eszter: „Megsebesül, elesik. Hát aztán?”: irónia és maszkulinitás változó ábrázolásai az első világháború angol és magyar irodalmában

Csíki Tamás: A háború hétköznapjai: egy borsodi polgár, Lévay József naplója

2. szekció: A háború és a zene
Elnök: Duffek Mihály

Karl Katschthaler: Hazaiasság és prófécia: a második bécsi iskola az első világháborúban
Arany János: „Kimegyek a doberdói harctérre”: a magyar népdal és az első világháború

Karasszon Dezső: Debussy, Bartók, Stravinsky: korszakváltás Budapesten és Párizsban a második dekád végén


Kapcsolódó események

November 13. csütörtök 19:00

B. Kiss Zsuzsanna, Duffek Mihály, Grünwald Béla, Lakatos Péter, Pless Attila zongoraművészek hangversenye
(A koncert a konferencia-kitűzővel látogatható.)
Helyszín: Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar – Liszt terem

Claude Debussy: Children’s corner
Erik Satie: Gnossienne No. 1, No. 3
Sergei Rachmaninov: h-moll prelude op. 32., No. 10.
Erik Satie: Gymnopedies
Claude Debussy: La plus que lente
Bartók Béla: Román népi táncok
Alexander Scriabin: H-dúr etűd op. 8., No. 4.
Sergei Rachmaninov: gisz-moll prelűd op. 32., No. 12.
Sergei Rachmaninov: Etude-tableau esz-moll etűd op. 39., No. 5.
Sergei Rachmaninov: Moments-Musicaux e-moll op. 16., No. 4.


November 14. péntek 19.00
Békesség-óhajtás: Válogatás ötszáz év magyar verseiből Tallián Mariann és Lázár Balázs előadásában
(A jegy ára 800 Ft, mely a regisztrációkor fizentendő.)
Helyszín: Déri Múzeum díszterme


A versekben a háború, a szenvedés, a hányattatások, a megaláztatások ellenpontjaként ötszáz évnyi időn ível át a békevágy, mely kimondva-kimondatlanul összekapcsolódik a költők istenkeresésével, hitével. Eleink békevágya tartalmában nem különbözik a miénktől. Érezték és érezzük, tudták és tudjuk, hogy a béke a mindennapi létezés, az alkotás, az értékteremtő munka és az örömszerzés feltétele. Ám az is kihallatszik soraikból, hogy ezért küzdeni kell. Cselekedni érte. A társadalmi, de az egyéni belső békéért is.
Az est során a versek válaszolnak egymásnak, továbbgondolják egymást a nő-férfi, feleség-férj, anya-apa keretjátékában, hogy az új kihívásokat rejtő XXI. század elején az alkotók a maguk művészi eszközeivel tegyenek hitet a békesség, a magyar költészet és az egyetemes emberi értékek mellett. Az első világháború kitörése századik évfordulójának fájdalmas alkalmából az alkotók több, első világháborús tematikájú verssel bővítették ki az előadást, emlékezve és emlékeztetve az áldozatokra és Magyarország tragédiájára.