Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Nem akadémikus közgyűlési képviselők

MTA doktora
Haracska Lajos
DNS reparáció és replikáció, DNS hibajavítás, mutagenezis, karcinogenezis
Biológiai Tudományok Osztálya
MTA doktora
Hodúr Cecilia
élelmiszer-ipari és biomérnöki transzportfolyamatok
Agrártudományok Osztálya
MTA doktora
Horváth Dezső
Fizikai kémia, nemlineáris dinamika, reakciókinetika
Kémiai Tudományok Osztálya
MTA doktora
M. Tóth Tivadar
Kőzettan
Földtudományok Osztálya
MTA doktora
Mihály József
Molekuláris genetika, Fejlődésbiológia, Sejtbiológia
Biológiai Tudományok Osztálya
Molnár Erika
Történeti embertan, paleopatológia
Biológiai Tudományok Osztálya
2