Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

"A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön" Alapítvány

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottságának alapvető feladata, hogy segítse és koordinálja az illetékességi területén (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) folytatott és elsősorban a régió érdekeit szolgáló tudományos munkát. Az eredményesség növelése érdekében az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága Alapítványt hozott létre.

Az Alapítvány célja:

  • a SZAB elnöksége által kiírt pályázatok elbírálása és jutalmazása, adott esetben ösztöndíj formájában is,
  • a kiemelkedő, a régió érdekeit is szolgáló tudományos eredmények kiadványban való megjelenítésének támogatása,
  • a tudományszervező munkában elért kiemelkedő eredmények jutalmazása, esetenként tudományos kutatás támogatása, tekintettel a fiatal kutatók munkáira.

AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

 

Kuratórium elnöke:

MOLNÁR ÁRPÁD
kémia tudomány doktora, ny. egyetemi tanár
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Szerves Kémiai Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 8.
T.: 62/544-288, F.: 62/544-200
Email cím: amolnar@chem.u-szeged.hu

Kuratórium titkára:

KISS TAMÁS
kémia tudomány doktora, egyetemi tanár
SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport
Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
6720 Szeged, Dóm tér 7.
T.: 62/544-337, 62/544-340 F.: 62/420-505
e-mail: tkiss@chem.u-szeged.hu

Kuratórium tagja:

KRISZTIN TIBOR
akadémikus, tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE TTIK Matematikai Tanszékcsoport - Bolyai Intézet
Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
T.: 62/544-092, F.: 62/544-548
e-mail: krisztin@math.u-szeged.hu

MARÓTINÉ HOHMANN JUDIT
akadémikus, egyetemi tanár
SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.
T.: 62/546-453
e-mail: hohmann.judit@szte.hu

MÉSZÁROS REZSŐ
akadémikus, professor emeritus
SZTE TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Tanszék
6722 Szeged, Egyetem, u. 2.
T.: 62/544-173, 544-178
e-mail: mrezso@geo.u-szeged.hu

TELEGDY GYULA
akadémikus, professor emeritus
SZTE ÁOK Kórélettani Intézet
6720 Szeged, Semmelweis u. 1.
T.: 62/545-797
e-mail: telegdy.gyula@med.u-szeged.hu

TÖRŐCSIKNÉ GÖRÖG MÁRTA
PhD, egyetemi docens
SZTE ÁJTK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.
T.: 62/544-027
e-mail: gorogm@juris.u-szeged.hu

VÍGH LÁSZLÓ
akadémikus, c. egyetemi tanár
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
6726 Szeged, Temesvári krt. 62.
T.: 62/599-632 F.: 62/432-048
e-mail: vigh.laszlo@brc.mta.hu

 

Az Alapítvány postacíme: 6720 Szeged, Somogyi u. 7.
T.: 62/553-913
F.: 62/553-914
e-mail: titkarsag.szab@tab.mta.hu

Bankszámlaszám: 12100011-17682943
 Adószám: 19084523-1-06