Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

SZAB Bolyai Klub

CÉLKITŰZÉS

A SZAB Bolyai Klub keretében a Szegedi Akadémiai Bizottság illetékességi területén tevékenykedő, Bolyai János Ösztöndíjat elnyert kutatók számára olyan keret teremtése, mely kapcsolataik szorosabbá fűzését szem előtt tartó olyan szellemi műhely létrehozatalát jelenti, amely klubszerű működésével elősegíti a tagok, valamint vendégeik tudományos, közéleti, intellektuális összetartozását, folytatva ezzel az országos hatáskörű Bolyai-klub által megkezdett hagyományt. Cél egy olyan fórum megalapítása, melynek keretein belül lehetőség nyílik az ösztöndíjasok kapcsolatának szorosabbá fűzésére, egymás megismerésére.


MŰKÖDÉS

A Klubhoz csatlakozhat minden olyan, a Szegedi Akadémiai Bizottság illetékességi területén tudományos tevékenységet folytató kutató, aki jelenleg, vagy korábban MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesül/részesült.

A SZAB Bolyai Klub a SZAB elnöksége jóváhagyásával 2011. június 1. napjától működik.