Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Szavazati jogú tagok

fokozat nélküli
Aranyi Sándor
képzőművészet
Balogh Elemér
Jogtörténet
MTA doktora
Bari Ferenc
Az agyi vérkeringés szabályozása
rendes tag
Bor Zsolt
lézerfizika, optika, szemészet
kandidátus
Borbényi Zita
Klinikai hematológia
tudományok doktora (Szerbia)
Csányi Erzsébet
magyar irodalomtörténet komparatisztikával és irodalomelmélettel, délszláv-magyar összehasonlító irodalomkutatás
Csernus Sándor István
középkori és kora-újkori egyetemes történet
rendes tag
Dékány Imre
határfelületi kémia, kolloidkémia, anyagtudomány
rendes tag
Dobozy Attila
klinikai dermatológia, immunológia, farmakológia
MTA doktora
Dombi József
Mesterséges intelligencia
rendes tag
Dudits Dénes
növényi molekuláris és sejtbiológia, agrár-biotechnológia
MTA doktora
Dux Mária
Neurobiológia
MTA doktora
Fábián Csaba
operációkutatás
MTA doktora
Fehér Attila
Növényi molekuláris biológia és biotechnológia
Ferenc Rudolf
Szoftverfejlesztés
MTA doktora
Forgács Tamás
Magyar szintaxis, nyelvtörténet, frazeológia
fokozat nélküli
MTA doktora
Gál Tamás
Városklimatológia
MTA doktora
Galbács Gábor
Lézer és plazma alapú analitikai spektroszkópia, atomspektroszkópia
levelező tag
Gyimóthy Tibor
Számítástudomány
MTA doktora
Hárs Endre
Német irodalom
Hatvani László
differenciálegyenletek, stabilitáselmélet
MTA doktora
Hegyi Péter
Gasztroenterológia
Hetényi Magdolna
fosszilis energiahordozók geokémiája, szerves anyag a talajban, környezeti geokémia
MTA doktora
Hodúr Cecilia
élelmiszer-ipari és biomérnöki transzportfolyamatok
MTA doktora
Hopp Béla
Optika, lézerfizika
Józsa Krisztián
Oktatás- és neveléselmélet
MTA doktora
Juhász Gábor
sejtbiológia, genetika
Kenesei István
nyelvelmélet, mondattan, morfológia, szemantika, prozódiai fonológia
MTA doktora
Kiss Tímea
Geomorfológia
rendes tag
Kondorosi Éva
növényi molekuláris fejlődésbiológia, növény-baktérium szimbiózis, genomika
MTA doktora
Kónya Zoltán
Nanotechnológia, nanoszerkezetek, heterogén katalízis
Kovács Zoltán
Társadalomföldrajz
Krizbai István Adorján
Neurobiológia
MTA doktora
Lengyel Imre
Regionális gazdaságtan, regionális gazdaságfejlesztés
MTA doktora
Martinek Tamás
Gyógyszerkémia
Mesterházy Ákos
rezisztencianemesítés, búzanemesítés, élelmiszerbiztonság
Mészáros Rezső
földrajz, társadalomföldrajz
tudomány doktora
Mezősi Gábor
természeti földrajz
Mikó Edit
állattenyésztés, szarvasmarhatenyésztés
Molnár Gyöngyvér
Pedagógiai értékelés, számítógép alapú tesztelés, valószínűségi tesztelmélet
Nagy Ferenc István
Növényi molekuláris foto- és kronobiológia
levelező tag
Németh T. Enikő
Nyelvelmélet, pragmatika
rendes tag
Ormos Pál
biológiai fizika
levelező tag
Pál Csaba
evolúció biológia, rendszerbiológia
Pál Viktor
társadalomföldrajz
kandidátus
Pálfi György
Antropológia, paleopatológia
Pannonhalminé Csóka Ildikó
Gyógyszertechnológia
rendes tag
Papp Gyula
kardiológia, szív-érrendszeri farmakológia
rendes tag
Penke Botond
aminosavak, peptidek és fehérjék (bio)kémiája
Rákóczi Attila
környezettudományok
Róna-Tas András
nyelvészet, orientalisztika
Röst Gergely
Differenciálegyenletek
Szabadai Zoltán
műszeres analitikai kémia
rendes tag
Szabó Gábor
optika, kvantumelektronia, spektroszkópia
MTA doktora
Széll Márta
Molekuláris biológia
Szilágyi Zsófia
Modern és kortárs magyar irodalom, klasszikus orosz irodalom
rendes tag
Tamás Gábor
neurobiológia
rendes tag
Totik Vilmos
matematika
MTA doktora
Varga Andrea
Kőzettan-geokémia
Vécsei László
neurológia, neurodegeneráció, extrapyramidalis kórképek, fejfájás, sclerosis multiplex
Venetianer Pál
molekuláris biológia
rendes tag
Vigh László
membránbiológia, stresszbiológia, lipidomika
Vilmányi Márton Gábor
Stratégiai menedzsment, kapcsolatmenedzsment
levelező tag
Voszka Éva
A népgazdaság története
MTA doktora
Zsolnai Anikó
Neveléstudomány