Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Akadémikusok

Hatvani László
differenciálegyenletek, stabilitáselmélet
Matematikai Tudományok Osztálya
Hetényi Magdolna
fosszilis energiahordozók geokémiája, szerves anyag a talajban, környezeti geokémia
Földtudományok Osztálya
levelező tag
Hohmann Judit
Farmakognózia
Kémiai Tudományok Osztálya
levelező tag
Kemény Lajos
Bőrgyógyászat, immunológia
Orvosi Tudományok Osztálya
Kenesei István
nyelvelmélet, mondattan, morfológia, szemantika, prozódiai fonológia
Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya
külső tag
Koncz Csaba
növény molekuláris biológia és genetika
Agrártudományok Osztálya
2