Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

Tudományos kihívások és rájuk adott válaszok

Tudományos kihívások és rájuk adott válaszok címmel tartott ünnepi tudományos ülést a Szegedi Akadémiai Bizottság az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj alapításának 25. évfordulóján

 

A jubileumi rendezvényen Krisztin Tibor, a SZAB elnöke köszöntötte az ünneplő résztvevőket.

„A 25 éves évforduló ünneplésére jöttünk ma össze, mert van mit ünnepelnünk a dél-alföldi régióban, van mire büszkének lennünk.

Az MTA kezdeményezésére létesült a Bolyai János kutatási ösztöndíj a 40 (majd később 45) év alatti tehetséges fiatal kutatók anyagi támogatására, kutatás-fejlesztési tevékenységük ösztönzésére és elismerésére. A 25 év alatt kiderült, hogy a kezdeményezés elérte célját, a Bolyai ösztöndíj presztízse egyre nő. Örvendetes, hogy ezévtől az ösztöndíj összege duplázódik. A Bolyai+ programmal kiegészülve kiszámítható hátteret jelent az egyetemi oktatóknak, kutatóknak. Biztosítja a legaktívabb korban a minőségi kutatásra történő koncentrálást.

A mintegy 4,5 ezer eddigi Bolyai ösztöndíjasból közel 500 a régióból került ki. Közülük ma már sokan az MTA doktorai, öten az MTA tagjai. Egyetemeink, kutatóintézeteink oktatóinak, kutatóinak jelentős hányada részesült Bolyai ösztöndíjban. A SZAB jelenlegi elnökségéből korábban hárman nyerték el a Bolyai ösztöndíjat. A Bolyai ösztöndíj ma már a minőség egyik elfogadott mércéje a kutatói pályán.

Mai tudományos ülésünk keretében négy kiemelkedően sikeres volt Bolyai ösztöndíjas kutató ad rövid betekintést kutatási tevékenységébe. Sikereikben a tehetségnek, az elhivatottságnak, a kiválóságnak van döntő szerepe, de bizonyára a Bolyai ösztöndíj is segített.

Tudós közösségünk számos tagja vett vagy vesz részt a Bolyai ösztöndíj intézményének a működtetésében: a bírálati folyamatban, a kuratóriumokban. Az előző SZAB-elnök, Fülöp Ferenc a kuratórium elnöki tisztségét is betöltötte. Görög Mártának, a SZAB tudományos titkárának köszönhető, hogy a SZAB-ban a Bolyai ösztöndíjasok klubja aktívan működik.

Elismerést érdemelnek azok az oktató- és kutatótársaim, akik a tehetséges fiatalok érdeklődését felkeltik a tudományos munka iránt, és témavezetésükkel a Bolyai ösztöndíj elnyerésére érdemes kutatókat nevelnek ki.

Mai ünnepségünkön nemcsak a Bolyai ösztöndíj 25 éves évfordulóját ünnepeljük, hanem az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjának átadásával egy olyan tudós kollégát is köszöntünk, akinek nemzetközileg kiváló tudományos teljesítménye mellett az utánpótlás nevelésében is kiemelkedő a tevékenysége.”

 

A SZAB Elnöksége 2019. évben a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként életműdíjat hozott létre.

Ez évben harmadik alkalommal ítélték oda MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat, amely Bánvölgyi László szobrászművész Albert Einstein 1933 című alkotásából készült kisplasztika.

Az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat Hatvani László emeritus professzor, Széchenyi-díjas matematikus, az MTA rendes tagja vehette át.

Méltatása:

„Hatvani László 1943-ban született Csongrádon, ott érettségizett. A József Attila Tudományegyetemen szerzett programtervező matematikus diplomát 1966-ban. Diplomájának megszerzése után a JATE Analízis Tanszékének a munkatársa lett. A Moszkvai Állami Egyetemen – 4 éves aspirantúra után – szerzett kandidátusi fokozatot. 1988-ban védte meg akadémiai doktori értekezését. 1989-ben nevezték ki egyetemi tanárrá. Két éven keresztül irányította dékánként a Természettudományi Kart. Három évig vezette az egyetem Bolyai Intézetét, tíz évig a Bolyai Intézet Analízis Tanszékét.  Vendégprofesszorként kutatott a Leuveni Katolikus Egyetemen és az Egyesült Államokbeli Dél-Illinois-i Egyetemen.

1998-ban választották az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává. Tagja volt az MTA elnökségének, az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottságának, a Magyar Akkreditációs Bizottság plénumának, alelnökként a SZAB Elnökségének. Számos hazai és nemzetközi tudományos szakfolyóirat szerkesztőbizottságában dolgozott.

Fő kutatási területe a differenciálegyenletek elméleti problémái és gyakorlati alkalmazásai. Több mint száz tudományos publikáció szerzője vagy társszerzője. Elsősorban mechanikai rezgések stabilitási tulajdonságait vizsgálta matematikai módszerekkel. Egy nevezetes eredménye a periodikusan perturbált inga kaotikusságának matematikai bizonyítása.

Szívügyének tekintette a tudományos utánpótlás-nevelést. Sok fiatallal szerettette meg a kutatómunkát.  Alapvető szerepe volt a szegedi differenciálegyenletes iskola létrehozásában. 1979-ben elindított egy máig létező nemzetközi konferencia-sorozatot, amely a differenciálegyenletek kvalitatív elméletének kiemelkedően fontos fórumává vált. Alapított egy elektronikus folyóiratot, amely az ún. fair open access elven működik, és a szakterület élvonalában van.

Díjai, kitüntetései: Grünwald Géza-díj, Akadémiai Díj, Szele Tibor-emlékérem, Széchenyi-díj, Klebelsberg Kunó-díj, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, polgári tagozat.

Hatvani professzor úr nemzetközileg kiemelkedő tudományos teljesítményéért, az oktatás és az utánpótlás-nevelés terén kifejtett értékteremtő tevékenysége elismeréseként a 2022. évi MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj díjazottja.”

 

A díjátadást követően Tulassay Tivadar, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium elnöke köszöntője hangzott el, majd négy ösztöndíjas tartott közérthető előadást.

  1. Varjú Katalin (ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet, Bolyai Ösztöndíj 2007 és 2009): Szuper-rövid fényimpulzusok-kutatás a Szegedi Eli Alps Kutatóközpontban
  2. Kiss L. László (Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Bolyai Ösztöndíj 2000): Pulzáló változócsillagoktól az exobolygókig
  3. Németh T. Enikő (SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet, Bolyai Ösztöndíj 2004): Intenciók, nézőpontok és a nyelvhasználat társas formái
  4. Tamás Gábor (SZTE TTIK Biológiai Intézet, Bolyai Ösztöndíj 2000): Mai válaszok klasszikus kérdésekre az agykéreg kutatásban
  5. Görög Márta (az MTA SZAB tudományos titkára, Bolyai Ösztöndíj 2009): MTA SZAB Bolyai János Kutatási Ösztöndíjasok Klubja jövőképe

 

Az ünnepi rendezvény kötetlen szakmai beszélgetéssel zárult.

 

A rendezvényről készült felvétel a SZAB Youtube csatornáján megtekinthető.

A Kvantum 2022. májusi száma