Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

"Tudomány: út a világ megismeréséhez" címmel plenáris ülést tartott a Szegedi Akadémiai Bizottság

Magyar Tudomány Ünnepe 2022
Szegedi Akadémiai Bizottság
Tudomány: út a világ megismeréséhez
2022. november 4.

  

A Magyar Tudományos Akadémia először 1997 novemberében rendezte meg a Magyar Tudomány Ünnepét, emlékezve gróf Széchenyi István 1825. november 3-ai felajánlására, az Országgyűlésen birtokainak egy éves jövedelmét adományozta a magyar tudós társaság megalapítására. A 2003-ban törvénybe foglalt Magyar Tudomány Ünnepének célja a tudomány eredményeinek bemutatása és terjesztése a társadalom széles körében, az áltudományok és álhírek terjedésének visszaszorítása.

A 19. alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Tudomány Ünnepe országos és határon túli rendezvénysorozat mottója: Tudomány: út a világ megismeréséhez. 

A Magyar Tudomány Ünnepe szegedi rendezvénysorozat plenáris ülését 2022. november 4-én a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában tartotta.

Az ünnepi ülést Krisztin Tibor, a Szegedi Akadémiai Bizottság elnöke nyitotta meg, beszédében az elmúlt időszak két nagy kihívását említette: a koronavírus járványt és a klímaváltozást. A COVID-19 pandémia megfékezéséhez hozzájárultak a szegedi tudósok, azonban a klímaváltozás mérséklésének megoldása még várat magára. A SZAB Elnöke szerint a XXI. században a tudomány szerepe felértékelődött, a világ problémáink megoldásában a tudósoknak nagy a felelőssége. Kiemelte, hogy az Akadémiai a tehetséggondozás, tudományos utánpótlás érdekében Középiskolai MTA Alumni Program-ot indított, amelyben a kutatók felajánlhatják, hogy hajdani középiskolájukban előadást tartanak. Kérte a régióban dolgozó közel 3000 tudóst, hogy jelentkezzenek e programra, továbbá kérte, hogy közvetlen kollégáik figyelmét hívják fel az MTA köztestületébe történő csatlakozásra.

A megnyitót Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, videoüzenete követte, amelyben hangsúlyozta a területi akadémiai bizottságok szerepét, Széchenyi szellemi örökségének ápolását. „..A Magyar Tudomány Ünnepe programjai többek között arra alkalmasak, hogy átfogó képet nyújtsanak a tudomány legújabb eredményeiről, hanem azt is bemutatják, hogy milyen széles együttműködés valósul meg a hazai tudományosság különböző szereplői között. A Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai, az Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, az ország különböző egyetemei, a rendezvénysorozatba bekapcsolódó minisztériumok, és művészeti intézmények, mind mind változatossá és évről évre egyre gazdagabbá teszik a programkínálatot. A Magyar Tudomány Ünnepe idei két fontos célja: a tudomány iránti bizalom erősítése és a fiatal, kiemelten a középiskolás korosztály megszólítása…” A Magyar Tudományos Akadémia elindította a Középiskolai MTA Alumni Programot, amelynek keretében egykori diákok látogatnak el hajdani gimnáziumukba, gyakran más gimnáziumokba is határon innen és túl. Élményeiket, tapasztalataikat felidézve, megosztva hozzák közelebb a fiatalokhoz tudományos gondolkodás értékeit, a kutatás világát. A Magyar Tudományos Akadémia idén ősszel meghirdette a Középiskolai MTA Alumni Program Tanulmányi Versenyét a klímaváltozásról és fenntarthatóságról.

Széll Márta, a Szegedi Tudományegyetem rektorhelyettese köszöntőjében a Szegedi Tudományegyetem modellváltásában rejlő hosszú távú lehetőségeket ismertette. Az Egyetem két stratégiai pillére: a tudományos utánpótlás nevelés, valamint a tudományos partneri kapcsolatok nemzetközivé tétele.

Az ünnepségen Szegedi városát Kozma József Szeged Megyei Jogú Város Kulturális, Oktatási, Idegenforgalmi és Ifjúsági Bizottság elnöke képviselte, beszédében a Város és az Egyetem kiemelkedően jól működő partneri kapcsolatát hangsúlyozta. Szeged város jövőjét a tudásra és a tehetségre építi.

A plenáris ülés Deli Mária, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének akadémikusa Hogyan vezet a biológiai gátrendszerek jobb megismerése új gyógyszerhordozórendszerek kifejlesztéséhez című tudományos előadásával folytatódott.

Az előadás rövid összefoglalója:
„A biológiai gátak fontos védelmi rendszerei a szervezetünknek, amelyek megakadályozzák a kórokozók vagy káros anyagok bejutását a szervezetünkbe, illetve olyan kiemelten fontos szervekbe, mint az agy. Ugyanakkor a gyógyszerek bizonyos típusainak bejutását is képesek korlátozni, ami számos betegség gyógyítását megnehezíti. Ezeknek a gátrendszereknek a megismerésében nagy szerepet játszanak a sejttenyészetes modellek. A bél- és a légúti hámok, valamint a vér-agy gát példáján bemutatom ezeknek a modell rendszereknek az alkalmazását (1) hatóanyagok sejtekre kifejtett hatásának és gátakon való átjutásának vizsgálatában, (2) fokozott gyógyszerátjutást lehetővé tevő eljárások kidolgozásában és (3) hatóanyagok célzott agyi bejuttatásának fokozásában. Az előadásban szó lesz a tenyészetes modellrendszerek chip eszközökön létrehozott új nemzedékéről, és a gátrendszereken keresztüli fokozott, illetve célzott gyógyszerátjuttatást biztosító nanorendszerekről és nanorészecskékről.”

A közönség Mucsi Gergely, az SZTE BBMK Rézfúvós Tanszék egyetemi tanára előadásában hallgathatta meg Mark Glentworth: Broken Silence  című művét.

Tizenharmadik alkalommal osztották ki a Dél-alföldi Innovációs Díjat.
Kemény Lajos, a Dél-alföldi Innovációs Díj kuratóriumának elnöke, először a gazdasági társaság kategória díjazottjait ismertette.

Első helyezést ért el a ZETO EU Kft. WR-19 Vezetéknélküli, hordozható, orvosi EEG rendszer című pályázata. A díjjal járó elismerést, a Möbius térplasztikát a cég képviselője, Dr. Kokavecz János ügyvezető igazgató vette át.
„A pályamű tárgya egy integrált, hordozható EEG berendezés, amely a jelen kórházi gyakorlatban megszokott géles elektródák helyett száraz elektródákat használ. A száraz elektródák felhelyezése igen gyors és a levétel után sem marad gél a bőrön, így a vizsgálat után megszokott tisztításra sincsen szükség. A bemutatott rendszer integrált így az analóg elektronikai jelerősítők és a digitális jelfeldolgozás is egyetlen rendszerbe van építve, amely egy hagyományos sisak méretű és ahhoz hasonlóan fel- és levehető.
A nemzetközi szabadalommal védett találmány egyelőre az amerikai piacon kerül bevezetésre, de a gyártó és fejlesztő központja Szegeden található.”

Oklevél elismerésben részesült CSOMIÉP Kft. ESZSVÁR vasúti átjáró rendszer című pályázata. Az oklevelet Onderó Béla műszaki referens, témavezető vette át.
„A pályamű tárgya egy nagyvasúti előre gyártott makro szintetikus szállal erősített nagypaneles síncsatornás útátjáró rendszer. A rendszer feladata a vasút és közút találkozásánál, mind a vasúti mind a közúti forgalom sebességcsökkentés nélküli, biztonságos átvezetése. A rendszer a modulszerű előre gyártott makró szintetikus szálerősítésű betonból készült átjáró és az átmeneti lépcsős panelekből áll. A rendszer biztosítja a csapadékvíz elvezetést, így karbantartás nélküli hosszú élettartam biztosítható.
A rendszert a CSOMIÉP Kft. és a Nagy és Társai Bt fejlesztette ki közösen, a találmány szabadalmi oltalom alatt áll, a szabadalom jogosultja a CSOMIÉP Kft.”

Az ülés a természetes személy kategória nyertesének kihirdetésével folytatódott.

Első helyezést kapott Hajnal Attila ThermosBox D73 című pályázata.
„A pályamű tárgya egy kifejezetten kompresszor helyiségek hőmérsékletének szabályozására kifejlesztett berendezés, amely hasznosítja a kompresszor által termelt hulladékhőt, és amely a kompresszor üzemen kívüli állapotában is az előírt határértékek között tartja a kompresszor környezetének hőmérsékletét. Alkalmazásával csökkenthető az energia felhasználás, egyszerűsíthetők a kompresszor telepítésekor szükséges tervezési és kivitelezési munkálatok, illetve biztosítható a kompresszor hosszú élettartama, megbízható működése, és ezzel a karbantartási költségek csökkentése.

Oklevél elismerésben részesült Törőcsik Károly Konrád Vállalkozások digitális fejlesztését szolgáló IoT Platform Energiafelhasználást mérő alkalmazással közösen fejlesztve című pályázata.
„A pályamű tárgya egy IoT Platform, egy tárhelyszolgáltatás és grafikus felület biztosítása internetre kötött eszközök számára. Az IoT Platform ingyenes regisztráció után kipróbálható, skálázható szolgáltatás, amely az esetek túlnyomó többségében nem igényel további fejlesztést, de igény szerint megvan a lehetőség egyedi kalkulációk megjelenítésére is. A platform nyilvánosan elérhető kommunikációs protokollal használható, titkosított üzenetek fogadására alkalmas, XML fájl generálásával az adatok letölthetők, integrálhatók más rendszerbe.”

A díjak átvételét követően az első helyezettek röviden ismertették pályázatukat.

A rendezvény a SZAB Tudományos Díj díjkiosztásával folytatódott.

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából a Szegedi Tudományegyetem közreműködésével pályázatot hirdetett 2022 tavaszán, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben.
            A pályázaton tudományos fokozattal nem rendelkező, legfeljebb 35 éves kutató, valamint már 3. éve középiskolás diákok is részt vehettek a pályázaton. Idén először kiskorú gyermeket nevelő pályázó esetében a pályázati korhatár megnövekedett, nők esetében gyermekenként 2 évvel, férfiak esetében a gyermeknevelésre igénybe vett távollétek hosszával.
            A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehetett. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületeken, új eredményeket tartalmazó, még meg nem jelentetett, vagy már publikált tanulmánnyal egyaránt lehetett.
            Az adott határidőre beérkező pályaművekről szakvéleményt állított össze két független bíráló, amelyek alapján a pályaműveket a SZAB elnöksége a szakbizottságok elnökeivel és az Alapítvány kuratóriumának képviselőjével közösen a 2022. októberi ülésén bírálta el, s döntött a pályadíjakról.
            Az ez évi pályázati felhívásra összesen 26 db pályamunka érkezett.
            A Szegedi Tudományegyetem közreműködésének, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának, „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány és az MTA Területi Akadémiai Bizottság Titkárság támogatásainak köszönhetően minden I; II; III. helyezett és különdíjas pénzjutalomban részesül.

2022 év díjazottjai tudományterületenként:

I. TERMÉSZETTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Farkas Luca

II. díj:

 • Adlan Leatitia Gabriella

III. díj:

 • Sáringer Szabolcs

Oklevél:

 • Purgel Szandra Dóra
 • Mihalkó József

II. ÉLETTUDOMÁNYOK

I. díj:

 • Sipos Bence

II. díj:

 • Tassó Zsófia

III. díj:

 • Kemény Kata Kira

Oklevél:

 • Faragó Tünde
 • Kondoros Balázs Attila
 • Nagy Viktória

III. TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK:

I. díj:

 • Honti Tamás

II díj:

 • Szivós Kristóf

III. díj:

 • Farkas Tamás

Oklevél:

 • Mészáros Mercédesz
 • Ujházi Tamás

IV. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYOK

I. díj:

 • Tóth Marcell

II díj:

 • Fekete Kristóf

III. (megosztott) díj:

 • Balog Helga
 • Szitás Teodóra

Oklevél:

 • Mihályi Dorottya

V. MŰVÉSZETEK

I. díj:

 • Tanácsné Vilmos Etelka

Oklevél:

 • Fodor Barbara

KÖZÉPISKOLÁS

I. díj:

 • Hajnal Katalin

Különdíj:

 • Dani Regina Jázmin
 • Rádi Anna Márta

 

A SZAB Elnöksége elismerő oklevélben részesítette a középiskolás pályázók felkészítő tanárait, megköszönve, hogy munkájukkal segítették tanítványaikat pályázatuk elkészítésében és szorgalmazták annak benyújtását.

 • Mikulás Rolandnét, az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium és Kollégium tanárát
 • Pallagi Juditot, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium tanárát            

A díjak átadását Hajnal Katalin középiskolás, első helyezett tanuló A végtelen című pályázatának ismertetése követte, majd Tanácsné Vilmos Etelka, a Művészetek kategória nyertese énekelte el Reszket a bokor című dalt (hangfelvételről Maczelka Noémi zongoraművész kíséretében).

Az ünnepi ülés Krisztin Tibor, a SZAB elnöke zárszavával ért véget.

 

 A díjakat támogató partnereink 2022 évben:

 „A Tudomány Támogatásáért a Dél-Alföldön” Alapítvány
Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Csongrád-Csanád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Khe.
Magyar Tudományos Akadémia
Magyar Tudományos Akadémia Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Szegedi Tudományegyetem

 

A középiskolás I. helyezettel készült interjú megtekinthető:
https://u-szeged.hu/hajnal-katalin-vegtelen-szab-tudomanyos-palyazat?objectParentFolderId=19355 

Az ünnepi ülés sajtómegjelenése:

Szeged TV – Esti híradó (-16.30 / - 13.50 perc)
https://tv.szeged.hu/cikk/szegedi-hirado-2022-november-4-en

Délmagyarország napilap online és nyomtatott.
https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2022/11/atadtak-a-del-alfold-legjelentosebb-tudomanyos-dijait

SZTE hírek
https://u-szeged.hu/szegedi-akademiai-bizottsag-magyar-tudomany-unnepe?objectParentFolderId=19396

Rádió88 hírek
https://www.radio88.hu/kihirdettek-a-del-alfoldi-innovacios-dij-nyerteseit/

Szeged365
https://szeged365.hu/2022/11/04/a-zeto-eu-kft-es-hajnal-attila-kaptak-a-del-alfoldi-innovacios-dijat-szegeden/

Promenad24.hu
https://promenad24.hu/2022/11/04/orvosi-eeg-rendszer-es-kompresszorhelyiseg-vezerlo-fejlesztoi-erdemeltek-ki-a-del-alfoldi-innovacios-dijat/