Magyar tudományos akadémia

Szegedi területi bizottsága

A Szegedi Területi Bizottság 2023. február 23-án tartotta éves közgyűlését

A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottsága 2023. február 23-án tartotta éves közgyűlését. 

Krisztin Tibor, a SZAB elnöke bevezetőjében elmondta, hogy a pandémia miatt az elmúlt két évben a SZAB online módon tartotta munkaközgyűlését, viszont tavaly ősz óta egyre több rendezvény jelenléti formában zajlik. A világjárvány megfékezése sikertörténet, a problémák megoldásának kulcsa a tudomány, a tudomány eredményein alapuló technológiák alkalmazása, a széleskörű együttműködés a döntéshozók és a tudomány képviselői között. Azonban számos probléma megoldása várat még magára, így például a klímaváltozás megfékezése. A közgyűlés egyben ünnep is, hiszen olyan nemzetközileg kiemelkedő tudományos eredményeket is elérő kollégát köszönt a területi bizottság az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjának átadásával, akinek jelentős szerepe van a tudományos ismeretek terjesztésében.

Az Akadémia képviseletében, Kosztolányi György, az MTA alelnöke, köszöntőjében hangsúlyozta a területi bizottságok régi jó munkakapcsolatait. Tájékoztatta a jelenlévőket az MTA jelenlegi helyzetéről, súlypontkereséséről, új programjairól, azaz a Nemzeti Agykutató Programról, a Tudomány a magyar nyelvért és a Fenntartható fejlődés és technológiák kutatási programokról. Elmondta, hogy az Akadémia a nemzet tudományos tanácsadója, de a függetlenség megőrzése és a politikai elvárásokhoz való illeszkedés veszélyes zónákat is hordoz magában.

A nyitóbeszédek elhangzását követően a SZAB elnöksége átadta az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíjat, amelyet a hosszú időn át végzett tudományos tevékenység, iskola- és értékteremtő munkásság elismeréseként 2019-ben alapított a területi bizottság. A SZAB Elnöke bejelentette és méltatta az idei díjazott személyét, Venetianer Pál biológust, kutatóprofesszort, az MTA rendes tagját, a molekuláris biológia neves kutatóját.

A számos díjjal bíró Venetianer Pál professzor köszönetét fejezte ki többek között mesterének, Straub F. Brunónak, Alföldi Lajosnak, három Nobel-díjasnak (Christian Anfinsen, Richard J. Roberts, Tasuku Honjo), valamint ifjabb és idősebb munkatársainak és nem utolsó sorban feleségének, Venetianer Anikónak.

A korábbi évek gyakorlatát követve, a közgyűlési meghívó mellékletét képezte a SZAB elnökének, valamint a szak- és munkabizottságok beszámolóinak összesítése, ezért a teljesség igénye nélkül ismertette Krisztin Tibor, a SZAB elnöke vetített képes előadásában a SZAB 2022. évi munkáját és 2023. évi terveit, valamint Bogdán Csilla, a SZAB titkárságvezetője összefoglalójában a szak- és munkabizottságok elmúlt évi tevékenységét. Beszámolójukban kiemelték, hogy a SZAB első negyedéves működésére a világjárvány még rányomta bélyegét, a rendezvények nagy része online vagy hibrid módon került megtartásra. A második negyedévtől éledtek újra a bizottságok és kezdték el megtartani az elmaradt vagy elhalasztott eseményeiket. A pandémia hatására az év hátralévő részében is sok program valósult meg hibrid formában. Számos rendezvényről készült felvétel, amelyek a SZAB YouTube csatornáján megtekinthetők. A titkárságvezető összegezte a SZAB Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, amelyet a közgyűlés meghívójával együtt szintén előzetesen kiküldtek a hozzászólások megtétele érdekében. A SZAB Közgyűlésének tagjai mind a beszámolókat, mind az SZMSZ módosítását egyhangú igen szavazattal jóváhagyták.

A rendezvény Jelasity Márk tanszékvezető professzor A mesterséges intelligencia néhány biztonsági problémája című tudományos előadásával folytatódott. Előadásában az őt leginkább érdeklő kutatási eredményekre adott betekintést közérthető formában.

Az ülés Krisztin Tibor zárszavával ért véget, aki a jelenlévők részvételét megköszönve meghívta a vendégeket egy szerény büfé melletti kötetlen beszélgetésre.


 MÉLTATÁS
Venetianer Pál
az MTA SZAB Pro Scientia Életműdíj 2023 díjazottja

 „Venetianer Pál 1935-ben született Budapesten. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia–kémia szakán 1957-ben szerzett tanári diplomát. Kutatói pályáját a Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani Intézetében kezdte. Az MTA Szegedi Biológiai Központ létrehozásakor Szegedre költözött. Annak egyik alapítója – Straub F. Brunó professzor munkatársaként. A Biokémiai Intézetben kezdett dolgozni, amelyet később igazgatóként vezetett. 1994 és 1996 között a Kutatóközpont főigazgatója, majd 1997-től kutatóprofesszora.

Számos alkalommal kutatott huzamosabb ideig külföldön: kétszer egy-egy évet a bethesdai (USA) Nemzeti Egészségügyi Intézet munkatársaként, illetve a japán Kyoto University vendégprofesszoraként.

Pályája kezdetén a génizoláció volt a fő kutatási területe, amely a génsebészeti technikák fejlődésével vált lehetségessé, és amit elsőként alkalmazott munkatársaival Magyarországon. A későbbiekben érdeklődése a molekuláris biológus legfontosabb eszközeit jelentő enzimek vizsgálata felé fordult, melyekkel tetszés szerint lehet a DNS-t vágni és módosítani.

1975-ben védte meg akadémiai doktori értekezését. 1987-ben választották meg az MTA levelező, 1995-ben pedig rendes tagjává. 1991-ben lett az Európai Molekuláris Biológiai Szervezet (EMBO) tagja, később alelnöke. 1992-ben az Európai Akadémia (London), 1993-ban a Leopoldina Német Természettudományos Akadémia is tagjai közé választotta.

Százhúsz fölötti tudományos közleménye mellett számos ismeretterjesztő cikk és több tudományt népszerűsítő könyv szerzője. Gyakori szereplője a média tudományos-ismeretterjesztő műsorainak. Szenvedélyesen érvel az áltudományos nézetekkel szemben, különösen a genetikailag módosított növényekkel és élelmiszerekkel kapcsolatos vitákban.

Tevékenységét számos díjjal ismerték el: Megkapta a Magyar Biokémiai Egyesület Szörényi Imre-díját, az Akadémiai Díjat (1981), az Európai Biokémiai Társaság Ferdinand Springer-díját (1981), 1985-ben az Állami Díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét (1997), a Szegedért Alapítvány fődíját (1998). 2014-ben az év ismeretterjesztő tudósa lett, nevét ettől az időponttól kezdve egy kisbolygó őrzi (313116 Palvenetianer (2000 YX31).”


REZÜMÉ
A mesterséges intelligencia néhány biztonsági problémája
Jelasity Márk (az MTA doktora)
SZTE Számítógépes Algoritmusok és Mesterséges Intelligencia Tanszék

 „A mesterséges intelligencia alkalmazások túlnyomó része mesterséges neuronhálózatokat alkalmaz, amelyek nagyon sok (akár több száz millió) paraméterrel leírható bonyolult függvények. Ezeket automatikus módszerekkel tanítjuk be különböző feladatokra, amelyek hihetetlen teljesítményekre képesek, azonban a működésük "fekete doboz", nem világos milyen algoritmusok alapján oldják meg a feladatot. Ez, többek között, azért probléma mert a hibákat (amelyek lehetnek szándékolatlanok, de szándékosak is) sem lehet könnyen azonosítani.

A hibák egyik típusa a bemenet (pl. kép vagy szöveg) emberileg észrevehetetlen módosításával elérhető tetszőleges kimenet (döntés) kikényszerítése. Itt kitérek egy eredményünkre, mely szerint olyan láthatatlan módosítás is megadható, amellyel akár több neuronhálót tudunk egyszerre félrevezetni, mégpedig minden neuronhálót egymástól függetlenül előre tetszőlegesen megadott módon.

Saját kutatásaink egy másik iránya azoknak az ún. verifikáló módszereknek a vizsgálatával kapcsolatos, amelyekkel a neuronhálók fenti érzékenységét jellemezni lehet. Itt kitérek arra, hogy a legtöbb ismert módszertípusra sikerült olyan ellenpéldát adnunk egy-egy konstruált neuronháló formájában, amin az adott módszer teljes kudarcot vall.

Sajtómegjelenés

Délmagyarország online és nyomtatott: https://www.delmagyar.hu/helyi-kozelet/2023/02/atadtak-a-szegedi-akademiai-bizottsag-eletmudijat-fotok
Hírstart / MedicalOnline: http://medicalonline.hu/cikk/venetianer_pal_kapta_a_szegedi_akademiai_bizottsag_eletmudijat
Rádió88: https://www.radio88.hu/atadtak-a-szegedi-akademiai-bizottsag-eletmudijat/
SzegedMa: https://szegedma.hu/2023/02/venetianer-pal-kapta-a-szegedi-akademiai-bizottsag-eletmudijat
SZTE Hírek: https://u-szeged.hu/sztehirek/2023-februar/dr-venetianer-pal?objectParentFolderId=19396
Szeged TV Esti Híradóban összefoglaló (2023. február 23. / 15.30 – 18.00 perc): https://tv.szeged.hu/cikk/civil-veradas-144-szeres-veradoval-szegedi-hirado-2023-februar-23-an
Szeged TV /Kvantum februári száma: Jelasity Márkkal plenáris előadóval készült riport (9-19 perc): https://www.youtube.com/watch?v=SC8xathvvMc
Szeged TV/ Körút – interjú Venetianer Pál akadémikussal (2023. február 23. / 40- 50 perc): https://szeged.hu/cikk/a-vadaszat-alapelveirol-is-korut-2023-februar-23
Szegeder.hu: https://szegeder.hu/helyi/2023-02-23/venetianer-pal-molekularis-biologus-kapta-az-mta-szegedi-bizottsaganak-eletmudijat/63f7873347d3c002fc848516
Szeged365.hu: https://szeged365.hu/2023/02/23/pro-scientia-eletmudijat-kapott-venetianer-pal-a-molekularis-biologia-neves-kutatoja-a-szegedi-biologiai-kutatokozpont-egyik-alapitoja/
Webrádió: https://webradio.hu/hirek/it-tudomany/venetianer-pal-kapta-a-szegedi-akademiai-bizottsag-eletmudijat